Kreće gradnja Centra obrane od poplava Opuzen

Autor: B.O. Objavljeno: 12.10.2020. 🕜 14:40 Lokacija: Opuzen

Također, poboljšava se odvodnja u Opuzenu i općini Slivno

U Opuzenu je krajem prošlog tjedna krenula gradnja Centra obrane od poplava Hrvatskih voda i kanalizacijskog sustava na području tog grada i općine Slivno (Mala Neretva). Vrijednost gradnje Centra iznosi 13,46 milijuna kuna, a kanalizacijskog sustava na području grada Opuzena i općine Slivno 52,41 milijuna kuna. 

Hrvatske vode javljaju kako će gradnjom Centra organizacijski sustav obrane od poplava biti podignut na višu razinu: ojačat će se kapaciteti opreme od poplava i skladište, ali i ubrzati reakcija odnosno intervencije obrane od poplava jer će sva potrebna oprema biti na lokalnom području. 

Budućnost novog Centra razvijat će se u smjeru središnjeg praćenja obrane od poplava, odnosno imat će dojavne podatke sa svih objekata Hrvatskih voda kojima se upravlja u obrani od poplava. 

Gradnja Centra financira se izvornim sredstvima Hrvatskih voda.

 

Smanjenje troškova

Sustavom odvodnje otpadnih voda aglomeracije Opuzen, koja obuhvaća taj grad i naselje Podgradinu (općina Slivno), otpadne vode će se prikupljati i odvoditi do postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) te nakon pročišćavanja kontrolirano disponirati. 

Do sada je izgrađen dio sustava na području Opuzena i to prva faza UPOV-a (prethodno pročišćavanje), četiri crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodima te 8,35 km primarne i 6,79 km sekundarne kolektorske mreže. Na sustav je priključeno 615 kućanstava i 58 gospodarskih subjekata. 

U međuvremenu je dovršena gradnja dodatnih 0,33 km kolektora u Opuzenu koju je financirao Grad. S obzirom na to da su dijelovi sustava smješteni neposredno uz kanal Mala Neretva, usporedo s radovima na njegovoj regulaciji planiraju se graditi i dijelovi sustava na lijevoj i desnoj obali kanala te priključiti ih na već izgrađene dijelove sustava odvodnje Opuzena. 

Realizacija dijelova sustava Opuzen, usporedo s regulacijom kanala Mala Neretva, proizvest će pozitivne financijske učinke smanjenjem ukupnih troškova kako regulacije kanala tako i gradnje sustava odvodnje jer će se dio radova, poput uređenja prometnica, izvoditi istovremeno. Također, omogućit će se priključenje dodatnih potrošača (kućanstava i gospodarskih subjekata), ponajprije na području obuhvata projekta uređenja obala Male Neretve koji trenutačno nemaju tehnički ispravno riješenu odvodnju otpadnih voda. 


Nepromjenjiva geometrija obale 

U Hrvatskim vodama podsjećaju kako su u rujnu 2018. počeli radovi na uređenju lijeve i desne obale Male Neretve na potezu od ustave u Opuzenu do vodotoka Crepina na desnoj obali, odnosno crpne stanice Prag na lijevoj obali. 

Projektno rješenje je koncipirano tako da buduće uređene obale Male Neretve zadovoljavaju zahtjeve obrane od poplava u novom režimu tečenja, da imaju osiguranu stabilnost i nepromjenjivu geometriju obale ugradnjom kamenog nabačaja i postavljanjem armirano-betonskih elemenata, da osiguraju stanovništvu koje živi uz obale pristup rijeci izvedbom veza za brodove i prilaznih stepeništa te da omoguće sigurno kretanje prometnicama uz rijeku uređenjem dvotračne prometnice, nogostupa i parkirnih mjesta. 

Ukupna vrijednost ugovorenih radova, koji bi trebali završiti do konca 2021., iznosi 85,75 milijuna kuna.

TAGOVI