Kreće ugradnja mjerila na javnim vodozahvatima

Autor: B.L. Objavljeno: 08.01.2021. 🕜 12:21 Lokacija: Zagreb

Hrvatske vode su donijele Akcijski plan

Na sjednici koja je održana 16. prosinca 2020. Upravno vijeće Hrvatskih voda donijelo je Akcijski plan ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe, te evidentiranja, prikupljanja, obrade i kontrole podataka o zahvaćenim količinama vode. Prema tom Akcijskom planu osigurat će se naplata troškova resursa i zaštite okoliša (naknade za korištenje voda) prema vjerodostojnim podacima o zahvaćenim količinama vode i predanost vodoopskrbnih tvrtki ciljevima upravljanja gubicima u sustavima javne vodoopskrbe te omogućiti daljnji poticaj učinkovitoj potrošnji vode za ljudsku potrošnju.


Bit će potrebni i opsežniji radovi

U Hrvatskoj je u 2019. godini poslovala 131 vodoopskrbna tvrtka (tzv. javni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe) koje su zahvaćale vodu na 1046 vodozahvata. Ti se vodozahvati, s obzirom na mjernu opremu koju koriste, mogu podijeliti u tri skupine:
• vodozahvati koji nemaju nikakav mjerni uređaj za mjerenje zahvaćene količine vode
• vodozahvati čija mjerna oprema nije sukladna važećim normama ili je nefunkcionalna i na kojima je obvezno ugraditi novu mjernu i opremu za evidentiranje, prikupljanje, obradu i kontrolu podataka o zahvaćenim količinama vode te, ako je potrebno, provsti rekonstrukciju ili izgradnju novog mjernog okna
• vodozahvati na kojima već postoji mjerna oprema i koja je sukladna važećim normama i koja se može zadržati te gdje treba ugraditi samo opremu za evidentiranje, prikupljanje, obradu i kontrolu podataka o zahvaćenim količinama vode.

Osim ugradnje dodatne opreme, na nekim vodozahvatima će trebati provesti i građevinske radove na sanaciji ili dogradnji građevina u kojima se smješta mjerna oprema, uključujući i potrebnu tehničku dokumentaciju.


Pet faza projekta

Hrvatske vode će program provoditi zajedno s vodoopskrbnim tvrtkama. One su vlasnici postojeće mjerne opreme (vodomjera) na izvorištima i vodozahvatima, baš kao i zonskih vodomjera i vodomjera u priključnom vodu. Akcijskim planom će se omogućiti da one  steknu vlasništvo i nad novom mjernom opremom, koja nakon instaliranja mora biti u funkciji i redovito dostupna Hrvatskim vodama radi nadzora. 

Projekt će se provesti u pet faza: javni poziv na sudjelovanje, dostava podataka o postojećem stanju, analiza stanja, sklapanje ugovora o financiranju i provedba projekta.

Procjenjuje se da će ulaganja za svih 526 izvorišta, odnosno vodozahvata u Hrvatskoj iznositi oko 100 mil. kuna (bez poreza na dodanu vrijednost), pri čemu će Hrvatske vode financirati pojedinačne projekte u 100%-tnom iznosu. No, izvođenje radova u projektu koje će raditi vodoopskrbne tvrtke (tzv. rad u vlastitoj režiji) neće se financirati sredstvima Hrvatskih voda.

Tijekom 2021. godine provest će se izrada projektne dokumentacije za sve vodozahvate i ostvarit projekta kod najvećih vodoopskrbnih tvrtki (koje zahvaćaju oko 90% ukupnih količina vode za javnu vodoopskrbu), dok će se 2022. projekt ostvariti kod preostalih isporučitelja vode. Prednost će imati one tvrtke koje zahvaćaju najviše vode (prvih 40 tvrtki isporučuje oko 90% vode), ali neće biti isključeni ni one koji zahvaćaju manje količine voda ako Hrvatske vode ocijene da imaju spremnu odgovarajuću tehničku dokumentaciju.


TAGOVI