Nastavljaju se radovi na vukovarskom pročistaču

Autor: B.L. Objavljeno: 23.08.2021. 🕜 11:45 Lokacija: Vukovar

Projekt bi trebao biti gotov početkom 2023.

Nakon gotovo tri godine stanke nastavljaju se radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Vukovaru. Postrojenje će biti veličine 42 000 ekvivalentnih stanovnika, koristit će tehniku SBR i imati III. stupanj pročišćavanja, a ukupna vrijednosti projekta iznosi više od 140 mil. kuna. U pogon bi trebalo biti pušteno početkom 2023. godine!

No, radi se o jednom od tri dijela šireg projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture u Vukovaru. Cilj tog projekta je poboljšati vodoopskrbu i odvodnju i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Vukovar. U skladu s time, predložena su optimalna rješenja za dobavu i isporuku dovoljnih količina pitke vode odgovarajuće kvalitete i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, s osnovnim ciljem zaštite zdravstvenog stanja i poboljšanja uvjeta života postojećih i novopriključenih stanovnika na projektnom području i općenito zaštite okoliša.

Osim gradnje pročistača otpadnih voda, predviđeni su i proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i proširenje, sanacija i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda. Tako će projekt još uključiti sanaciju i rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava u Vukovaru (u ukupnoj duljini 21 km), izgradnju vodospreme (volumena 3000 m3) i spojnih cjevovoda Vera i Pačetin  (u duljini 7 km), sanaciju i rekonstrukciju (u duljini 28 km) i proširenje (u duljini 9,7 km) sustava odvodnje otpadnih voda, uključujući potrebne crpne stanice (sedam uređaja) i ostale objekte na sustavu i Izgradnju novih kolektora sa spajanjem na UPOV za naselja Lipovača (u duljini 4,2 km), Bogdanovci (9,8 km) i Borovo (42,8 km), uključujući potrebne crpne stanice (11 uređaja) i ostale objekte na sustavu.

Ukupna vrijednost tog projekta je oko 362 mil. kuna, od čega europska sredstva za sufinanciranje iznose 255 mil. kuna. Projekt je započeo 2015. godine, izvijestila je vukovarska vodoopskrbna tvrtka Vodovod grada Vukovara.

TAGOVI