Novosti iz regulative i tehničkih rješenja u klimatizaciji, hlađenju i grijanju

Autor: B.L. Objavljeno: 09.04.2011. 🕜 16:31 Lokacija: Zagreb

Održana je 'Interklima', vodeći znanstveno-stručni skup iz područja tehnike grijanja, hlađenja i klimatizacije

Ovogodišnji, 21. međunarodni simpozij o grijanju hlađenju i klimatizaciji 'Interklima 2011' i 10. konferencija o termografiji održan u dvorani 'Brijuni' Zagrebačkog velesajma okupio je ove godine više od 120 stručnjaka i znanstvenika iz područja termodinamike i termotehnike. Kao i svaki puta do sada u protekle 42 godine, koliko se Simpozij održava, odabir znanstvenih i stručnih tema pratio je razvoj i primjenu novih rješenja te zakona, propisa i normi u području tehnike grijanja, hlađenja i klimatizacije. U skladu s time, prvoga dana Simpozija, u sklopu 'Dana Frana Bošnjakovića' prikazani su znanstveni radovi iz područja termodinamike s naglaskom na modeliranje prijenosa topline kroz elemente ovojnice zgrade s ciljem pronalaska mjesta gubitaka topline, primjenu naprednih tehnologija i materijala koji omogućavaju smanjenje gubitaka topline u graditeljstvu te mogućnostima primjene obnovljivih izvora i alternativnih rješenja za opskrbu zgrada energijom uz istodobno povećanje energetske učinkovitosti. Osim radova hrvatskih, predstavljeni su i radovi i njemačkih i turskih znastvenika i stručnjaka, a pri tome posebno vrijedi istaknuti odlična i dinamična izlaganja studenata i diplomanata Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom svojih profesora. Primjerice, o racionalnoj uporabi energije za grijanje zgrada u Njemačkoj govorio je prof. dr. sc. Karl Friedrich KNOCHE s Rajnsko-vestfalske visoke tehničke škole (RWTH) u Aachenu, a više radova o iskustvima iz Turske prikazala je skupina autora sa Sveučilišta Republike u Sivasu (Koray KARABULUT, Ferhat KILINÇ, prof. dr. sc. Ertan BUYRUK). O eksperimentalnoj analizi termodinamičkih karakteristika izmjenjivača topline i o utjecaju ventilacije na toplinsku udobnost u obiteljskoj kući govorili su Vladimir GLAŽAR, dipl. ing. i Paolo BLECICH, dipl. ing. Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Više radova prikazali su znanstvenici i stručnjaci FSB-a: doc. dr. sc. Vladimir SOLDO, dipl. ing. govorio je o proračunu dizalice topline tlo - voda prema HRN EN 15 316-4-2, Nikola SKENDROVIĆ, mag. ing. mech. prikazao je postupnik za proračun toplinskih gubitaka u solarnom sustavu za grijanje i pripremu potrošne tople vode, doc. dr. sc. Mihajlo FIRAK, dipl. ing. predstavio je stanje razvoj termoakustičkih uređaja, doc. dr. sc. Dražen LONČAR, dipl. ing. usporedio je energetske, ekološke i ekonomske aspekte kogeneracije u toplinarskim sustavima, prof. dr. sc. Zvonimir GUZOVIĆ, dipl. ing. prikazao je mogućnosti za iskorištavanje niskotemperaturnih geotermalnih izvora, a doc. dr. sc. Neven DUIĆ, dipl. ing. procjenu buduće potrošnje energije u području obrazovanja u Hrvatskoj. Konačno, valja spomenuti i izlaganje studentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Jelene PLAZIBAT o utjecaju svojstava realnih radnih medija na energetske značajke geotermalnih dizalica topline. Drugi dio prvoga dana Simpozija bio je posvećen 10. konferenciji o termografiji pri čemu su najprije prikazana iskustva iz primjene termografije u Austriji (Emanuel PANIC iz tvrtke TB-Panic Qualitätssicherung) i Turskoj (Ahmet FERTELLİ sa Sveučilišta Republike). Uz to, prikazani su rezultati termografskih mjerenja provedenih na FSB-u (Ana SOČEV, mag. ing. mech., Danijel JANTOL, univ. bacc. ing. mech., Valentin BUREK, univ. bacc. ing. mech). Isto tako, primjenu termografije u projektima energetske učinkovitosti predstavio Rajko ROGINIĆ, dipl. ing. iz HEP ESCO-a, a za otkrivanje nepravilnosti u ovojnici zgrada mr. sc. Milovan RANILOVIĆ, dipl. ing. iz specijalizirane tvrtke Arka 96, dok je Tomislav JAKŠIĆ, dipl. ing. iz Pro-klime predstavio projekt ispitne stanice (s primjenom termografije) kao poticaj razvoju. Drugi dan Simpozija bio je posvećen stručnim radovima, a svako izlaganje bilo je popraćeno diskusijom na obrađenu temu. Pri tome je više puta istaknut problem neusklađenosti zahtjeva koji proizlaze iz zakona, propisa i normi iz područja graditeljstva, građevinskih materijala i toplinske zaštite te stvarnosti, odnosno da konačna građevina uvelike odstupa ne samo od projekta, već i od onoga što je propisano (jer je to u hrvatskim uvjetima u pravilu nemoguće zadovoljiti). Najprije su mladi stručnjaci FSB-a (Alan RODIĆ, mag. ing. mech., Davor KODBA, univ. bacc. ing. mech. i Vjekoslav ČUKMAN, univ. bacc. ing. mech) prikazali algoritam za određivanje energetskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih zahtjeva u zgradama, odnosno proces usklađivanja hrvatskog i europskog zakonodavstva u području tvari koje oštećuju ozonski omotač (s posebnim naglasom na tzv. Uredbu F-gas), dok su stručnjaci tvrtke Energonova iznijeli praktična iskustva iz određivanja zrakopropusnosti ovojnice zgrade i dokazivanja učinaka vlage, između ostalog i uz primjenu infracrvene termografije. O ekološkim aspektima polivinilklorida kao materijala za izradu prozorskih okvira govorio je mr. sc. Ivan ČULJAK, dipl. ing. s Brodarskog instituta, dok su projekt sustava ultrafiltracije u lječilišnom kompleksu Strmac kod Nove Gradiške prikazali Krešmir PEĆAR, dipl. ing. iz Hidroenerge i Hrvojka BAJTAL, dipl. ing. iz 3m-a. Parametre za projektiranje dizalica topline temeljene na iskustvima iz Velike Britanije predstavio je Dario HRASTOVIĆ, dipl. ing. iz projektantske tvrtke Hrastović inženjering, a zanimljiv projekt (vlastite!) solarne niskoenergetske kuće u Varaždinu Marko GRĐAN, dipl. ing. O programu protupožarnih zaklopki razvijenom prema HRN EN 1366-2 govorio je Ivan JAGNJIĆ, dipl. ing. iz Klimaopreme, dok je nova rješenja visokoučinkovitih crpki Wilo predstavio mr. sc. Danijel ČURLIN, dipl. ing. U svakom slučaju, za očekivati je da će prikazani radovi pomoći u senzibiliziranju stručne i cjelokupne javnosti u nastavku primjene europskih direktiva iz područja graditeljstva i energetike u Hrvatskoj, a time pomoći u ispunjavanju hrvatskih obveza koje proizlaze iz tih direktiva kao što su smanjivanje potrošnje primarne energije i emisija ugljičnog dioksida za 20% te povećanja udjela obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije za 20%, ali i povećanja broja niskoenergetskih, pasivnih i 'gotovo nul-energetskih zgrada' do 2020. godine. Konačno, treba istaknuti da 'Interklima' ove godine (i to u oba dana održavanja) okupila mnogo veći broj sudionika, što je uz povećan broj prijavljenih i održanih izlaganja svakako odličan pokazatelj dobro odabranih tema, ali i razlog za zadovoljstvo organizatorima (FSB-u i Fakultetu strojarstva Sveučilišta u Ljubljani) i suorganizatorima (ZV-u i našoj tvrtki ENERGETIKA MARKETING) te smjernica za organizaciju budućih Simpozija.
Galerija slika