Potpisan ugovor za radove na koprivničkoj aglomeraciji

Autor: B.O. Objavljeno: 19.01.2021. 🕜 08:04 Lokacija: Koprivnica

Kreće gradnja više od 1 400 priključaka na vodoopskrbnu mrežu

U sklopu projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica jučer je potpisan ugovor o izvođenju radova na proširenju postojećeg sustava odvodnje na nova naselja. Izvođač radova je tvrtka Radnik iz Križevaca. 

Tender obuhvata je pet općina partnera u projektu, a ovim ugovorom izgradit će se kanalizacijska mreža u devet naselja, a to su Sigetec, Hlebine, Drnje, Botovo, Torčec, Đelekovec, dio naselja Imbriovec, Subotica Podravska i Rasinja, izjavio je Zdravko Petras, direktor Koprivničkih voda

"Ukupno će se izgraditi 75,5 kilometara kanalizacijske mreže, 27 crpnih stanica, 2 400 kanalizacijskih priključaka uključivo kontrolno okno u parcelu svakog korisnika i 1 425 vodovodnih priključaka na postojeće vodoopskrbne mreže u tim naseljima uključivo vodomjerno okno u parcelu korisnika s vodomjernim setom", objasnio je. 


Sufinanciranje EU-a 

Ukupna vrijednost ugovora je približno 150,7 milijuna kuna bez PDV-a. Sufinanciranje Europske unije iznosi 102 milijuna kuna, lokalna komponenta 13 milijuna kuna, a ostatak od 35 milijuna kuna sufinanciraju Hrvatske vode i resorno ministarstvo, javlja Grad Koprivnica. Rok za završetak radova je kraj 2023. godine. 

Inače, vrijednost cijelog projekta Aglomeracije Koprivnica je 410 milijuna kuna bez PDV-a, a provodi se na području Koprivnice i općina Peteranec (naselje Sigetec), Đelekovec (naselje Đelekovec), Koprivnički Bregi, Rasinja (naselja Rasinja i Subotica Podravska), Drnje (naselja Torčec, Botovo, Drnje) i Hlebine (naselje Hlebine). 

Bespovratna sredstva iznose 283,8 milijuna kuna (69,2 posto od prihvatljivih troškova). Ostali dio u iznosu od 126,3 milijuna kuna sufinanciraju Hrvatske vode, Ministarstvo zaštite, okoliša i energetike, općine, Grad Koprivnica i Koprivničke vode.

TAGOVI