Priprema aglomeracije za novi krug sufinanciranja

Autor: B.O. Objavljeno: 27.10.2020. 🕜 11:10 Lokacija: Osijek

Ugovorom do optimalne vodoopskrbe i odvodnje u Vladislavcima, Vuki, Ernestinovu i Erdutu

Ugovor o izradi studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije te dokumentacije o nabavi na području aglomeracije Vladislavci, Vuka, Ernestinovo i Erdut potpisan je ovaj tjedan. Vrijednost ugovora je 16,87 milijuna kuna. 

Provedbom svih planiranih aktivnosti predviđenih ovim ugovorom i projektnim zadatkom želi se stvoriti kvalitetna stručna i tehnička osnova za optimalno i pouzdano funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na onim područjima koja do danas nemaju kvalitetno riješenu uslugu javne odvodnje, priopćeno je iz Hrvatskih voda


Dva UPOV-a 

Tako će se u sklopu ovog ugovora izraditi studija izvodljivosti s prijavnim dokumentima za sufinanciranje projekta sredstvima EU-a, dokumentacija potrebna za provedbu procjene utjecaja zahvata na okoliš te idejni i glavni projekt za gradnju sustava odvodnje otpadnih voda u duljini od 140,5 kilometara s pripadajućih 80 crpnih stanica na sustavu odvodnje. 

K tomu, izradit će se idejni i glavni projekti rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava u ukupnoj duljini od 68,5 kilometara s pripadnim zahvatima na poboljšanju upravljanja vodoopskrbom i proširenjem nadzorno-upravljačkog sustava, idejni projekti za gradnju dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), kao i sva potrebna dokumentacija za javna nadmetanja za nabavu radova, roba i usluga u sklopu budućeg projekta EU-a. 

Cilj aktivnosti je pripremiti budući projekt za financiranje iz novog Operativnog programa 2021. – 2027., javljaju Hrvatske vode.

TAGOVI