Radovi u sklopu aglomeracije Split - Solin

Autor: B. O. Objavljeno: 12.04.2023. 🕜 09:45 Lokacija: Dugopolje
  • Voda; odvodnja; pitka voda; vodnokomunalna infrastruktura; aglomeracije (FOTO: Herbert Goetsch/Unsplash; 2023.)
    Izvor: Herbert Goetsch/Unsplash

Kreće rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje

Radovi u Dugopolju u sklopu 'Projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin' krenuli su koncem ožujka. Riječ je o dijelu ugovora rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje, a vrijednost radova je 43,4 milijuna eura bez PDV-a. Predviđeni rok završetka radova je 1. studenog 2025. godine, izvijestile su Hrvatske vode. 

Zahvaljujući ugovoru, bit će izgrađeno oko 44 km kanalizacijskih, oko 31 km vodoopskrbnih, otprilike šest km tlačnih kanalizacijskih cjevovoda te 18 crpnih stanica za kanalizaciju i devet crpnih stanica za vodoopskrbu. Također, izvest će se 1 309 kanalizacijskih priključaka te 244 vodovodnih priključaka, kao i 20 km kabelske kanalizacije i dva km sanacije kanalizacijske mreže.

"Izgradnjom kanalizacijske mreže u sklopu ovog ugovora pridonosi se podizanju standarda života građana i omogućava daljnji razvoj gospodarstva. Ujedno, izravno se pridonosi očuvanju kakvoće vode na izvorištu rijeke Jadro jer se prostor Općine Dugopolje nalazi u II. i III. zoni sanitarne zaštite samog izvorišta", objavljeno je na stranicama Hrvatskih voda.

 

Standardi EU-a

Vrijednost Projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin je 237,8 milijuna eura. Od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188,4 milijuna eura, 129,4 milijuna eura (68,71 posto) financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49,4 milijuna eura (31,29 posto) sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se standardi EU-a u vodnokomunalnim djelatnostima, tj. zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split - Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

TAGOVI