Rijeka prelazi s loživog ulja na prirodni plin

Autor: B.O. Objavljeno: 09.04.2021. 🕜 08:37 Lokacija: Rijeka

Kreće obnova toplinarstva Rijeke, a vrijednost projekta je 106,9 milijuna kuna

U Rijeci je ovaj tjedan predstavljen projekt tvrtke Energo Obnova toplinarstva Grada Rijeke. Vrijednost projekta je 106,9 milijuna kuna, a za njega su osigurana bespovratna sredstva EU-a u iznosu od 83,9 milijuna kuna. 

Projekt obuhvaća ulaganje u modernizaciju proizvodnih pogona (toplana) te obnovu i izgradnju toplovodne distribucijske mreže. 

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je izjavio kako ovo ulaganje neće opteretiti građane, tj. korisnike usluga Energa

Ta riječka tvrtka će dovršenjem ovog projekta moći ponuditi nižu cijenu toplinske energije, a koliki će konačni učinak ovog projekta biti, ovisit će dijelom i o krajnjim korisnicima koji će morati biti spremni ulagati u infrastrukturu koje su oni vlasnici, kako bi se postigla maksimalna učinkovitost, objavljeno je na stranicama Grada Rijeke.

 

Stara mreža 

Vatroslav Jukić, direktor sektora toplinske energije u Energu, istaknuo je kako je dio postojećeg sustava stariji od 30 godina, srednje loživo ulje još uvijek ima udio od ~11 posto kao primarno gorivo za proizvodnju toplinske energije, obnovljivih izvora nema, a dio toplana nema automatizaciju te rade od šest do 22 sata. 

Pred Energom je tako obnova 90 posto postojeće preostale stare distribucijske mreže, uz izgradnju spojnih toplovoda, spajanje i rekonstrukcija sedam toplinskih sustava (63 posto današnje proizvodnje), ugradnja kogeneracije i potpuni prelazak s loživog ulja na prirodni plin, ugradnja solarnih panela i spremnika, potpuna automatizacija svih sustava te unaprjeđenje učinkovitosti za 42 posto godišnje radi optimizacije u proizvodnji i manjih gubitaka distribucije. 

Tako će se, uz obnovu postojeće, odnosno rekonstrukciju 7,9 kilometara postojeće distribucijske toplovodne mreže, izgraditi nova spojna toplovodna distribucijska mreža, odnosno čak 2,5 kilometara nove mreže. Pritom će se tri sustava toplinarstva na istočnom dijelu grada spojiti u jedinstveni sustav (Gornja Vežica, Vojak i Donja Vežica), kao i tri sustava toplinarstva na zapadnom dijelu grada (Malonji, Zamet, Krnjevo) također u jedinstveni sustav.

 

Najbolji mogući režim 

Osim toga, obnovit će se četiri postojeća proizvodna pogona toplana što uključuje obnovu toplana Gornja Vežica, Malonji, Zamet i Srdoči gdje se planira ugradnja kogeneracijskih uređaja za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije kao i ugradnja solarnih kolektora za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora

Dodatno je planirana cjelokupna automatizacija spomenutih toplana kako bi se mogle daljinski voditi i upravljati njihovim radom. 

Također, javlja Grad Rijeka, radi optimizacije proizvodnje toplinske energije i smanjenja troškova u toplanama gdje će se ugrađivati kogeneracijski uređaji bit će postavljeni spremnici toplinske energije. Oni omogućuju konstantniji rad kogeneracijskih uređaja tijekom dana kako bi se energija proizvodila u najboljem mogućem režimu bez suvišnih troškova. 

Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci, tj. do kraja 2023. godine.

TAGOVI