Samo 30% odaziva ne Energovu anketu

Autor: N.D. Objavljeno: 22.04.2015. 🕜 09:33 Lokacija: Rijeka

Različite opcije za one koji ne žele koristiti Energove usluge

Novi list piše da je manje od trećine građana koji koriste centralno grijanje Energa ispunilo anketne listiće koje im je ta tvrtka poslala. Trenutno se rade analize odgovora, nakon čega će biti napravljen prijedlog što učiniti za iduću sezonu grijanja. Na anketi je bilo glavno pitanje građanima žele i dalje koristiti uslugu isporuke toplinske energije. Ako se korisnici izjasne da više ne žele koristiti usluge Energa, bit će im ponuđeno nekoliko opcija: od opcije da zgrada ostaje u toplinskom sustavu, ali se račun za isporučenu energiju ispostavlja zgradi, preko isključenja zgrade iz toplinskog sustava, do krajnje opcije, prestanka isporuke toplinske energije sa završetkom ove sezone grijanja te gašenje djelatnosti toplinarstva u Energu. “Prikupljeni rezultati analizirat će se odvojeno za svaku toplanu, odnosno kotlovnicu, a odlučeno je kako će odgovori dobiveni od strane dvije trećina ukupnog broja korisnika pojedine toplane poslužiti kao osnova za određivanje daljnjih koraka,” kazali su predstavnici Energa najavljujući anketu i apelirajući korisnicima da je shvate ozbiljno.

TAGOVI