Što se to sve mijenja u F-Gas Regulativi?

Autor: B.L. Objavljeno: 04.04.2023. 🕜 08:27 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Boce s radnim tvarima u rashladnoj tehnici (izvornik: Kerckweb / Shutterstock, 2020.)

• radne tvari, rashladna tehnika, freoni, hlađenje
    Izvor: Kerckweb / Shutterstock
  • Oznaka zapaljive radne tvari u tvornici Frigo Plus u Soblincu (foto: Božo Žitnik, siječanj 2023.) 

• radne tvari, zapaljivost, rashladna tehnika
    Izvor: Božidar Žitnik
  • Kompresor s radnom tvari R449a u tvornici Frigo Plus u Soblincu (foto: Božo Žitnik, siječanj 2023.) 

• radne tvari, rashladna tehnika
    Izvor: Božidar Žitnik

Europski parlament objavio je puni tekst predviđenih izmjena i dopuna F-Gas Regulative

Unatoč suprotnim mišljenjima struke i otvorenom protivljenju brojnih stručnih i gospodarskih interesnih udruga iz cijele Europe, 30 ožujka ove godine Europski parlament glasovao je za Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe (EU) 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima ili tzv. F-Gas Regulative. Takav ishod svakako će imati golemog utjecaja na sve koji se na bilo koji način bave rashladnom i klimatizacijskom tehnikom, od proizvođača takve opreme i uređaja, preko projektanata, instalatera i servisera takve opreme i uređaja, do njihovih vlasnika i korisnika. Naime, time se uvode značajna ograničenja pa i zabrane primjene pojedinih radnih tvari, točnije onih koje su ujedno fluorirani staklenički plinovi.

U međuvremenu, i na hrvatskom su jeziku objavljeni Amandmani koje je donio Europski parlament 30. ožujka 2023. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima, izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 517/2014 (COM(2022)0150 – C9-0142/2022 – 2022/0099(COD))(1).

Valja stoga dobro promotriti što sve očekuje rashladnu i klimatizacijsku struku u narednim godinama.

TAGOVI