U obnovi potresom oštećenih dimnjaka neizbježan je strojarski projekt

Autor: B.L. Objavljeno: 14.01.2022. 🕜 15:44 Lokacija: Zagreb

Hrvatska komora inženjera strojarstva upozorava na neispravnu i nezakonitu praksu

Hrvatska komora inženjera strojarstva sve sudionike u obnovi potresom oštećenih dimnjaka upozorila je na neispravnu i nezakonitu praksu izvođenje radova na obnovi, odnosno rekonstrukciji bez strojarskog projekta sanacije dimnjaka, odnosno završnog izvješća ovlaštenog inženjera strojarstva. Dopis s takvim upozorenjem poslan je na adrese nadležnog Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Gradske plinare Zagreb, Gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva, Dimnjačarske obrtničke zadruge, Hrvatske dimnjačarske udruge, ali i još dvije komore stručnjaka u graditeljstvu, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatske komore arhitekata.


Ništa bez strojarskog projekta dimnjaka!

Radovi na rekonstrukciji i sanaciji dimnjaka koji su oštećeni u potresima 2020. godine moraju se izvoditi prema građevinskom projektu i strojarskom projektu sanacije dimnjaka, odnosno strojarskom projektu sustava za odvodnju dimnih plinova. Ti se radovi na području Zagreba najvećim dijelom izvode tako da se postojeći atmosferski zidni plinski kotao zamjenjuje novim kondenazcijski zidnim plinskim kotlom sa zatvorenom komorom izgaranja, pri čemu se provodi ugradnja polipropilenske cijevi (PP ili PPS) u okno postojećeg zidanog dimnjaka (najčešće od opeke) za svaki stan pojedinačno iii za više njih istodobno. 

Radovi koji se izvode u pojedinim stanovima ili kućama pri tome predstavljaju potpuno novi sustav grijanja, s obzirom na to da su se vlasnici pojedinih stambenih prostora do potresa grijali (i pripremali potrošnu toplu vodu) pomoću uređaja koji koriste različita ložišta: kaljeve peći, protočne plinske kotlove, kamine na kruta goriva, plinske peći i dr. 

Prije početka radova i pri izdavanju dimnjačarskog nalaza investitor je obvezan posjedovati strojarski projekt sanacije dimnjaka koji je izradio ovlašteni inženjer strojarstva i koji sadržava sve potrebne strukovne odrednice poput proračuna, nacrta, shema, mjera zaštite na radu i zaštite od pozara, uvažavajući pri tome Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019 i 125/2019) i Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/2007). 

Nadalje, završno izvješće nadzornog inženjera obveza je dokument na osnovi spomenutih Zakona i Tehničkog propisa, jer jedino verificira ispravnost dimovodno-Iožišne instalacije. Ako nadzorni inženjer treba provesti određene kontrolne, odnosno ispitne radnje (npr. nalaz dimnjaka ili ispravan rad plinskog kotla) koje su zahtijevane projektom, zatražit će ih od osoba koje su registrirane za te djelatnosti (npr. dimnjačara ili plinoservisera).


Neispravna i opasna praksa 

Međutim, u posljednje vrijeme na terenu se uočava da se pri rekonstrukciji pojedinih dimnjaka radovi izvode bez strojarskog projekta sanacije dimnjaka, odnosno da izvođač radovi provede rekonstrukciju dimnjaka nakon čega dimnjačar izdaje pozitivan dimnjačarski nalaz bez završnog izvješća ovlaštenog inženjera strojarstva. 

Stoga članovi Stručnog savjeta za obnovu pri HKIS-u naglašavaju da pri izvođenju radova na rekonstrukciji dimnjaka i/ili sustava grijanja postoji zakonska obveza izvođenja radova prema projektu koji je izradio ovlašteni inženjer strojarstva, a i da te radove tijekom gradnje mora nadzirati ovlašteni inženjer strojarstva.

U svrhu postupanja svih sudionika u skladu sa zakonskim odredbama i uvažavanje poslova svih struka, odnosno sudionika u poslu obnove dimnjaka nakon potresa, a kako bi se osiguralo da tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja građevine nije ugrožena higijena, zdravlje ili sigurnost radnika, korisnika ili susjeda, kako je to propisano člankom 11. Zakona o gradnji, HKIS očekuje postupanje svih sudionika u takvom poslu u skladu sa Zakonom i ranije spomenutim Tehničkim propisom.


plinarski forum

TAGOVI