Uredba o uslužnim područjima ver. 2.0

Autor: B.L. Objavljeno: 30.06.2023. 🕜 11:05 Lokacija: Zagreb
  • Javne slavine za vodu (izvornik: Tom from Pixabay, 2021.)

• vodoopskrba, vodovodi, pitka voda
    Izvor: Tom / Pixabay
  • Logo Narodnih novina (izvornik: Narodne novine)

• Narodne novine, zakoni, podzakonski propisi
    Izvor: Narodne novine

Okrupnjavanje pružatelja vodnokomunalnih usluga u Hrvatskoj kreće ispočetka

Nakon što prva Uredba o uslužnim područjima (NN 147/2021) nakon ustavnih tužbi nekoliko vodoopskrbnih tvrtki i jedinica lokalne samouprave nije prošla na Ustavnom sudu, Vlada je s postupkom okrupnjavanja pružatelja vodnokomunalnih usluga (tj. vodoopskrbe i odvodnje) odlučila krenuti još jednom. U skladu s time, Vlada je na sjednici koja je održana 28. lipnja 2023. donijela novu Uredbu o uslužnim područjima (NN 70/2023). Njome su također predviđena preuzimanja i spajanja niza vodoopskrbnih tvrtki, tako da bi na kraju, kada cijeli postupak bude gotov, od dosadašnjih 170 vodovoda, trebao ostati  41.

Uz to, donesena su još tri uredbe kojima se podrobno uređuju predviđene promjene u djelatnosti pružanja vodnih usluga:
Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga
Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga
Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga.

Spomenutom novom Uredbom o uslužnim područjima uspostavlja se 41 uslužno područje, određuju njihove granice i tvrtka koja će na tom području preuzeti preostale vodoopskrbne tvrtke i nastaviti pružati vodne usluge. Sva četiri spomenuta podzakonska propisa objavljena su u 'Narodnim novinama' od 29. lipnja, a na snagu stupaju 15., odnosno 16. srpnja ove godine. Naravno, mogu se očekivati nove ustavne tužbe il barem promjene i prilagobe predviđenih uslužnih područja, što su već najavile neke općine i gradovi.

TAGOVI