Uskoro i američka 'F-gas regulativa'

Autor: B.L. Objavljeno: 06.08.2021. 🕜 20:44 Lokacija: Karlsruhe (Njemačka)

Uvođenje novog propisa očekuje se već sljedeće godine

I u SAD-u bi uskoro trebao stupiti na snagu propis koji odgovara europskoj 'F-gas regulativi'. Riječ je o Uredba (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima koja je u zemljama Europske unije na snazi od 1. siječnja 2015. godine, a kojom se postupno uvode sve stroža ograničenja primjene tih tvari, u što se najvećim dijelom ubrajaju radne tvari u rashladnoj tehnici.

Tako bi i u SAD-u ograničavanje proizvodnje i primjene fluoriranih stakleničkih plinova postupno trebalo biti uvedeno u razdoblju 2022. - 2026. godine. Novi američki propis pripremila je Agencija za zaštitu okoliša (EPA) i, za razliku od svih dosadašnjih takvih propisa, vrijedit će na razini cijelog SAD-a. U najvećem dijelu novi se propis oslanja na europsku 'F-gas regulativu'. Tako će se u cijelosti nadzirati i kontrolirati proizvodnja i primjena fluoriranih stakleničkih plinova. Kao i u EU-u, novi američki propis će dopuštene količine takvih tvari u primjeni određivati na osnovi njihovog potencijala globalnog zagrijavanja (GWP) u mil. t ekvivalenta ugljičnog dioksida. Kao početne vrijednosti određene su 299 mil. t CO2eq za potrošnju i 375 mil. t CO2eq  za proizvodnju tih tvari.

Očekuje se da će se već do 2023. godine primjena tih tvari, štetnih za ozonski omotač, smanjiti za oko 10%, dok bi se njihove količine u primjeni i proizvodnji do 2036. godine trebale smanjiti na 15% spomenutih početnih vrijednosti, objavio je njemački stručni portal 'CCi.Dialog'.


TAGOVI