Vukovar: besplatni priključci na javnu odvodnju

Autor: B. O. Objavljeno: 30.03.2023. 🕜 09:20 Lokacija: Vukovar
  • Panorama središta Vukovara (foto: BL, lipanj 2019.)

Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija
    Izvor: B.L.

Pri kraju su i radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda

U sklopu projekta 'Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture grada Vukovara' u tijeku su radovi na priključcima na sustav javne odvodnje. Projekt omogućava besplatne priključke na javnu odvodnju za 2290 korisnika, čime se dodatno poboljšava kvaliteta života građana Vukovara i okolice. Od ukupno 2290 priključaka, do kraja veljače izvedeno je 924 priključka, objavljeno je na stranicama Grada Vukovara.

"Riječ je o dijelu projekta aglomeracije Vukovar teškom 362 milijuna kuna koji doživljava svoje završne faze. Danas smo posjetili sugrađane koji će u sklopu projekta dobiti besplatan priključak na sustav javne odvodnje što će u konačnici dodatno poboljšati kvalitetu njihova života", izjavio je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava koji je prošli tjedan obišao radove na kanalizacijskim priključcima. K tomu, dodao je kako su pri kraju radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV).

Vrijednost projekta izvođenja priključaka na sustav javne odvodnje je gotovo 1,46 milijuna eura.
 

Pokrivenost kanalizacijskom mrežom

Direktor Vodovoda grada Vukovara Dario Tišov pojasnio je kako 2290 priključaka znači ukidanje isto tolikog broja sabirnih jama. 

"Ovim projektom činimo još jednu dobrobit jer sprječavamo odlijevanje fekalnih voda u okoliš i u podzemne vode koje u konačnici opet koristimo za obradu, prerađujemo ih i trošimo. Kraj radova očekuje se do kraja kolovoza. Nakon završetka projekta, pokrivenost kanalizacijskom mrežom na području Vukovara bit će na vrlo visokom stupnju. Ostalo je još 1100 priključaka koje smo prijavili na projekte te se nadamo kako ćemo i njih uskoro spojiti na sustav javne odvodnje. Interes nam je istu kvalitetu usluge omogućiti svakom kućanstvu u Vukovaru", rekao je.
 

Zaštita okoliša

Svrha projekta je poboljšanje vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Vukovar. U okviru projekta, obrađuje se problematika vodoopskrbe i odvodnje te su predložena optimalna rješenja za dobavu i isporuku dovoljnih količina pitke vode odgovarajuće kvalitete te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, s osnovnim ciljem zaštite zdravstvenog stanja i poboljšanja uvjeta života postojećih i novo priključenih stanovnika na projektnom području te općenito zaštite okoliša.

Projekt sa 70 posto sufinancira Europska unija, 12 posto Vlada, 12 posto su sredstava Hrvatskih voda, a ostali dio jedinice lokalne samouprave obuhvaćene projektom (Vukovar, Bogdanovci, Borovo i Trpinja).

TAGOVI