Zabrana za multisplit i VRF sustave u zgradama njemačkih saveznih tijela!

Autor: B.L. Objavljeno: 09.12.2021. 🕜 09:54 Lokacija: Karlsruhe (Njemačka)

Veliki udarac za proizvođače i trgovce opreme i cijelu struku u Njemačkoj

U Njemačkoj bi od 1. siječnja 2022. godine na snagu trebao stupiti propis koji će onemogućiti ugradnju multisplit i sustava klimatizacije s promjenjivim volumenom radne tvari (VRF) s rashladnim učinom većim od 10 kW u svim zgradama saveznih tijela i ustanova! 

Spomenuti propis, punim nazivom Opći upravni propis za nabavu usluga koje su prihvatljive za klimu (AVV Klima), njemačkim saveznim tijelima i ustanovama onemogućava nabavu i ugradnju onih uređaja koji ne zadovoljavaju visoke zahtjeve s obzirom na zaštitu klime, a tu se trenutačno nalaze gotovo svi uređaji iz područja multisplit i VRF sustava na njemačkom tržištu.


Stop za velik dio klimatizacijske i rashladne opreme i uređaja

Osnova za donošenje takve odredbe u tom Propisu je činjenica da se u takvim klimatizacijskim i rashladnim uređajima i opremi kao radne tvari koriste halogenirani ugljikovodici koji se smatraju štetnima za okoliš. 

Stručni savez za klimatizaciju u zgradarstvu (FGK) pri tome naglašava da se ne radi o općoj zabrani primjene i ugradnje takvih uređaja u svim zgradama Njemačkoj, već samo o tome oni više ne mogu nabavljati za rekonstruirane i nove zgrade saveznih tijela i ustanova niti se u njih sada smiju ugrađivati. Isto tako, ta njemačka stručna udruga naglašava da postoje i iznimke, kada će se oni moći nabaviti i ugraditi, a jedna od njih bila bi i 'potreba za brzim zadovoljavanjem javnog interesa' (naravno, valja pretpostaviti da takva odrednica u Njemačkoj ne bi bila 'rastezljiva' kao što bi to svakako bila u Hrvatskoj!).


Propis će imati suprotni učinak!

Istodobno, FGK pozdravlja novi propis i u njemu postavljeni cilj smanjivanja emisija stakleničkih plinova iz zgrada saveznih tijela i ustanova. S druge strane, ograničenja koja su navedena u Dodatku 1 Propisa svakako su pretjerana i imat će suprotni učinak jer bi mogla dovesti do povećane emisije ugljičnog dioksida i povišenih troškova ulaganja i u cijelom vijeku trajanja uređaja. Isto tako, isključivanje pojedinih vrsta uređaja za klimatizaciju iz mogućnosti nabave za projekte u zgradama njemačkih saveznih tijela i ustanova u suprotnosti je s načelom Europske unije 'Efficiency First'. 

Zbog toga je FGK uputio otvoreno pismo nadležnim njemačkim saveznim ministarstvima i od Saveznog ureda za okoliš (UBA) zatražio da se spomenuti Dodatak 1 i uređaji koji su u njemu navedeni (multisplit i VRF sustavi, rashladnici i vode i uređaji s halogeniranim radnim tvarima) jednostavno uklone iz Propisa. Pri tome stručnjaci okupljeni u toj udruzi ističu da svi ti uređaji već zadovoljavaju okvirne uvjete prema Propisu u svim drugim područjima. Osim ekoloških značajki, u to se ubrajaju i značajke koje u prvi plan dolaze u vijeku trajanja opreme, a prema kojima su 'za savezna tijela i ustanove sada nepodobni uređaji' po svemu usporedivi sa svim drugim uređajima. Konačno, smanjenje primjene pojedinih radnih tvari već se itekako zahtijeva 'F-gas Regulativom' na razini cijelog EU-a pa će paušalno onemogućavanje nabave pojedinih uređaja ugroziti zdravu konkurenciju na tržištu, a neće ispuniti klimatske ciljeve. 

Stav je zauzelo i Europsko partnerstvo za energiju i okoliš (EPEE), lobistička organizacija pri Europskoj komisiji, koja okuplja tvrtke iz područja hlađenja, klimatizacije i dizalica topline iz cijele Europe. Naravno, i njezina se razmišljanja podudaraju s FGK-ovima. Pri tome se također ističe da je Dodatak 1 štetan jer će dovesti do povećanja emisija CO2 i povišenja svih troškova u radu klimatizacijske opreme i uređaja, a istodobno će ugroziti europske ciljeve o energetskoj učinkovitosti, objavio je njemački stručni portal 'CCI.Dialog'.

TAGOVI