Zasjedalo povjerenstvo za razdjelnike

Autor: N.D. Objavljeno: 08.04.2016. 🕜 11:40 Lokacija: Zagreb

Mijenjat će se pravilnik za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu energiju

U Ministarstvu gospodarstva održan je sastanak radne skupine za rješavanje problematike razdjelnika topline. Radnu skupinu čine predstavnici Ministarstva gospodarstva, Hrvatske energetske regulatorne agencije, Energetskog instituta Hrvoje Požar, znanstvenih institucija (fakulteta), udruga za zaštitu potrošača, tvrtki za ugradnju razdjelnika topline i energetski subjekti, predstavnici stanara te zainteresirani stručnjaci. Dogovorena je izrada studije čiji bi osnovni cilj bio unaprjeđenje implementacije sustava individualnog mjerenja potrošnje toplinske energije. Studiju će napraviti Energetski institut Hrvoje Požar, kao nezavisno stručno tijelo, u suradnji s članovima radne skupine za razdjelnike topline. Uloga članova radne skupine u izradi studije je dostaviti sve raspoložive podatke o predmetnoj problematici i pružiti sve relevantne informacije o uočenim problemima, kao i ponuditi prijedloge rješenja te, po izradi studije, dati komentare i prijedloge eventualnih poboljšanja. Studijom će se analizirati postojeće stanje, utvrditi i artikulirati razlozi javljanja konkretnih problema vezanih uz problematiku razdjelnika topline te dati sveobuhvatno i cjelovito sagledavanje problematike i preporuka za unaprjeđenje sustava i otklanjanje uočenih problema (kao što su unaprjeđenja načina raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju, osmišljavanje sustava kontrole ugradnje i očitanja razdjelnika, prijedlozi adekvatnog ponašanja krajnjih kupaca kako bi razdjelnici ispunili svoju svrhu na najefikasniji mogući način, i sl.). Također bi se trebali dati i eventualni prijedlozi promjene formule, odnosno prijedlozi unaprjeđenja Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju te uvođenje mehanizama kontrole sustava od trenutka idejnog projekta, preko ugradnje, probnog pogona pa do korištenja, budući da promjene na sustavu i ugradnja opreme utječu na instalacije zgrade/građevine. Također, važna stavka studije bit će i edukacija i informiranje javnosti o svrsi i efektima uvođenja razdjelnika topline te pravilnom načinu njihova korištenja. O svim daljnjim koracima te rezultatima javnost će biti pravovremeno obaviještena.

TAGOVI