Završena sanacija lijevih savskih nasipa

Autor: B.O. Objavljeno: 18.01.2021. 🕜 11:36 Lokacija: Zagreb

Oružane snage i Hrvatske vode dodatno ispituju nasip georadarom

Radovi hitnih intervencija i gradnje druge linije obrane na lijevim savskim nasipima koji su oštećeni u potresu, na lokacijama Galdovo i Palanjek, završeni su, javljaju Hrvatske vode

U Galdovu je dovršen pristupni put od 600 metara te druga linija obrane s boks-barijerama od 740 metara, a u Palanjeku pristupni put od 250 metara i druga linija obrane s boks-barijerama također od 250 metara. 

K tomu, nastavljaju se radovi na desnim kupskim nasipima na lokacijama Stara Drenčina i Petrinja. Na lokaciji Stara Drenčina saniran je postojeći put te izgrađen i novi (ukupno 2 300 metara), a u tijeku je trasiranje i priprema terena za boks-barijere kako bi se uspostavila druga linije obrane u dužini od 600 metara. 


Dodatna oštećenja 

Na lokaciji Petrinja (Krnjica) izgrađen je pristupni i spojni put u dužini oko 2 400 metara, a u tijeku je trasiranje i priprema terena za boks-barijere za uspostavu druge linije obrane (500 metara). 

Također, na lokaciji Most Brest svi radovi hitnih sanacija su u potpunosti dovršeni. 

Hrvatske vode podsjećaju kako su u suradnji s Oružanim snagama RH počela i dodatna geofizička ispitivanja dionica nasipa georadarom, a koja će moći s visokim stupnjem sigurnosti pokazati postoje li dodatna oštećenja. Do sada je georadarom snimljen 31 kilometar nasipa. 

Sve dionice nasipa na području Sisačko-moslavačke županije i dalje se kontinuirano obilaze, a pregledano je više od 320 kilometara nasipa na području malog sliva Banovina.

TAGOVI