Završeni su radovi na aglomeraciji Virovitica

Autor: B.O. Objavljeno: 17.05.2022. 🕜 09:02 Lokacija: Virovitica

Smanjenje regionalnih razlika kroz izgradnju infrastrukture i UPOV-a

Radovi na projektu 'Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica', kojim se uređuje sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području toga grada i dijela općine Špišić Bukovica i Lukač, odnosno, aglomeracije Virovitica, službeno su završeni ovaj tjedan. 

Tim povodom održana je i konferencija na kojoj su prisustvovali predstavnici lokalnih vlasti, projektnih partnera, izvođača, gospodarstva i medija. 

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin te, među ostalim, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković obišli su i novoizgrađeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), čija je vrijednost gotovo 60 milijuna kuna.

 

Smanjenje gubitaka 

"Dovršetkom radova ostvareni su osnovni ciljevi projekta, a to su: smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšanje i uspostava sustava praćenja i smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu, provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji i provedba pravne stečevine EU-a u dijelu koji uređuje upravljanje vodama", izvijestile su Hrvatske vode

Aktivnosti projekta, podsjećaju u Hrvatskim vodama, uključivale su izgradnju UPOV-a kapaciteta 26.000 ES (ekvivalent stanovnika), izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje i izgradnju mjernih okana na vodoopskrbnoj mreži (36,4 km mreže gravitacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda za odvodnju otpadnih voda, 13 crpnih stanica za otpadne vode, izgradnja kišnog preljeva na sustavu odvodnje otpadnih voda, te izgradnja i opremanje 13 mjerno-regulacijskih okana na sustavu vodoopskrbe), kao i nabavu opreme potrebne za održavanje i upravljanje postojećom infrastrukturom odvodnje otpadnih voda uz uspostavu GIS sustava odvodnje otpadnih voda. 

Vrijednost projekta 'Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica' je 147,2 milijuna kuna, od kojih je iz fondova EU-a sufinancirano 70,21 posto prihvatljivih troškova (103,3 milijuna kuna). On se financira iz dva programska razdoblja: Operativnog programa Zaštita okoliša (2007.-2013.) i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (2014.- 2020.).

TAGOVI