BiH: pripreme za Uredbu o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

Autor: B.O. Objavljeno: 24.09.2021. 🕜 08:39 Lokacija: Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

Slijedi osnivanje radne grupe koja će pripremiti tu uredbu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) na ovotjednoj sjednici je prihvatila izvješće Federalnog ministarstva okoliša i turizma o Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

To ministarstvo je zaduženo da osnuje radnu grupu koja će pripremiti tu uredbu, koja će se sastojati od predstavnika federalnih ministarstava prostornog uređenja, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prometa i komunikacija te energije, rudarstva i industrije, kao i agencija za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora, te jedan predstavnik nevladinog sektora. Ako se ukaže potreba, bit će imenovani i predstavnici drugih institucija, javlja Vlada FBiH

Također, Federalno ministarstvo okoliša i turizma će u sastav radne grupe kao promatrače uključiti predstavnike Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Vlade Brčko Distrikta.

 

Suzbijanje kaznenih djela 

Strateška procjena, kako je objašnjeno na sjednici, obvezno se provodi za strategije, planove i programe u područjima prostornog planiranja ili upotrebe zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, prometa, upravljanja otpadom i vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa biljnog i životinjskog svijeta. 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je podzakonske propise koji se odnose na novi Zakon o zaštiti okoliša pripremalo uz tehničku podršku Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID) i Resursnog centra za okoliš (REC), kroz projekt NEST - Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju kaznenih djela u području zaštite okoliša, a koji financira švedska vlada. 

Kroz ovaj projekt planirana je i priprema Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, kao sljedećeg koraka u prenošenju direktiva Europske unije. Uz to, donošenje ove uredbe utvrđeno je Zakonom o zaštiti okoliša.

TAGOVI