BiH usvojila strategiju zaštite okoliša

Autor: B.O. Objavljeno: 29.08.2022. 🕜 08:08 Lokacija: Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

Federalna strategija zaštite okoliša će predstavljati dio obuhvatne strategije zaštite okoliša BiH 2022.-2032.

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj prošli tjedan usvojila je Federalnu strategiju zaštite okoliša 2022.-2032. 

Ona obuhvaća sljedeća područja - upravljanje vodama, upravljanje otpadom, bioraznolikost i zaštitu prirode, kvalitetu zraka, klimatske promjene i energiju, kemijsku sigurnost i buku, održivo upravljanje resursima (uključujući poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i rudarske aktivnosti) te upravljanje okolišem (kao horizontalnu politiku). 

Federalnom strategijom zaštite okoliša utvrđeni su prioriteti i mjere s ciljem poboljšanja stanja okoliša, ublažavanja i smanjenja utjecaja klime i jačanja otpornosti na klimatske promjene, bolju usuglašenost propisa s onima u Europskoj uniji i međunarodnim sporazumima u području okoliša, učinkovitije upravljanje tom djelatnošću u BiH, osiguranja boljih javnih usluga u područjima kao što su upravljanje vodama i otpadom, a uključena su i pitanja ravnopravnosti spolova, društvene jednakosti i siromaštva.

 

Nekoliko strategija 

S obzirom na to da je okoliš jedno od pitanja o kojima će BiH pregovarati s EU-om, Federalna strategija zaštite okoliša će predstavljati dio obuhvatne strategije zaštite okoliša BiH 2022.-2032. koja će se sastojati od Strategije za razinu Bosne i Hercegovine, Strategije Federacije BiH, Strategije Republike Srpske i Strategije Brčko distrikta BiH te sadržavati pregled stanja okoliša i obuhvatne strateške ciljeve zaštite okoliša te prioritete i mjere za postizanje utvrđenih ciljeva u narednom desetljeću. 

Cjelokupni postupak izrade Federalne strategije zaštite okoliša proveden je uz koordinaciju, suradnju i sudjelovanje više od 300 predstavnika različitih institucija i organizacija u Federaciji BiH (svih relevantnih ministarstava, javnih ustanova i drugih institucija na svim razinama vlasti, predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora), uz kontinuirano informiranje i uključivanje javnosti, objavljeno je na stranicama Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

TAGOVI