Bikarac - prvi dalmatinski CGO

Autor: B.O. Objavljeno: 03.05.2021. 🕜 08:52 Lokacija: Šibenik

Postrojenje za mehaničko-biološku obradu moći će obraditi i do 70 tisuća tona otpada godišnje

Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) koncem travnja obišli su Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Bikarac čiji su radovi još u tijeku. Sredstva za ovaj projekt u vrijednosti 245 milijuna kuna osigurana su iz FZOEU-a, Europske unije, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te iz šibenskog gradskog proračuna. 

"Izgradnja centra za gospodarenje otpadom složen je projekt koji se bez pomoći države teško može realizirati. Zato je FZOEU osigurao gotovo 46 milijuna kuna, kao i stručnu podršku projektu. Radovi napreduju očekivanom dinamikom te će Bikarac biti treći centar koji će biti izgrađen u Hrvatskoj, a prvi u Dalmaciji", rekla je načelnica Sektora za fondove Europske unije u FZOEU-u Maja Feketić

Glavnina bespovratnih sredstva u iznosu od 175 milijuna kuna osigurana su iz Kohezijskog fonda Europske unije u čemu je participiralo i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Grad Šibenik s 24,5 milijuna kuna. 


Oporabljeno gorivo 

"Šibenik će za pet mjeseci postati jedan od prvih gradova u Hrvatskoj s cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom, a sve u skladu s načelima održivog razvoja", izjavio je šibenski gradonačelnik Željko Burić

Inače, javlja FZOEU, na Bikarac se, prema posljednjim podacima, dovozi oko 73 tisuće tona otpada, od čega je više od polovice, čak 40 tisuća komunalni otpad. 

"Kada CGO Bikarac počne s radom, otpad će se konačno moći preraditi i korisno iskoristiti", istaknuo je direktor Bikarca Rober Podrug

Postrojenje za mehaničko-biološku obradu moći će obraditi i do 70 tisuća tona otpada godišnje. Kao nusprodukt takvog gospodarenja komunalnim otpadom dobit će se izdvojeni iskoristivi otpad, odnosno papir, plastika, metal, staklo, a stabilizirani biorazgradivi otpad bit će upućen na odlaganje. Jedan od nusprodukta je i kruto oporabljeno gorivo, tzv. SRF, koji se koristi u energanama ili cementarama, ali i kompost od biološkog otpada.

TAGOVI