Čak 14,7 milijardi eura za zdraviju, zeleniju i digitalniju Europu

Autor: B.O. Objavljeno: 17.06.2021. 🕜 08:19 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Ulaganja će pospješiti zelenu i digitalnu tranziciju te otpornost EU-a na buduće krize

Europska komisija je donijela glavni program rada Obzora Europa za razdoblje 2021.-2022. u kojem su navedeni ciljevi i posebna tematska područja za koja će se izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 14,7 milijardi eura. Ta će ulaganja pospješiti zelenu i digitalnu tranziciju, održivi oporavak od krize uzrokovane pandemijom koronavirusa i otpornost EU-a na buduće krize. 

Europskim istraživačima omogućit će stipendije, pristup osposobljavanju i razmjenama te pridonijeti izgradnji povezanijih i učinkovitijih europskih inovacijskih ekosustava i vrhunske istraživačke infrastrukture. 

Program je otvoren sudionicima iz Europe i svijeta, a pritom će pojačati europski istraživački prostor, javlja EK.

 

Povećanje održivosti 

"Program rada Obzora Europa potaknut će europske istraživače na postizanje izvrsnosti u istraživanju i inovacijama radi dobrobiti svih. Poboljšat će se suradnja istraživača i inovatora iz cijelog svijeta jer je tim programom obuhvaćen kompletan ciklus istraživanja i inovacija, od laboratorija do tržišta", izjavila je Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba. 

"Budući da je 40 posto proračuna Obzora Europa namijenjeno za povećanje održivosti, ovaj program rada pridonijet će stvaranju zelenije Europe spremne za digitalnu transformaciju. Obzor Europa danas je u potpunosti otvoren za poduzeća: potičem istraživače i inovatore iz cijelog EU-a da se prijave i pomognu u pronalaženju rješenja radi poboljšanja naše svakodnevice", istaknula je Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade.

 

Čista energija 

Dakle, više od 40 posto sredstava, tj. približno 5,8 milijardi eura uložit će se u istraživanje i inovacije za Europski zeleni plan i obveze Unije da EU do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent. 

Ta su sredstva namijenjena projektima za unaprjeđenje znanosti o klimatskim promjenama, rješenja za smanjenje emisija stakleničkih plinova i prilagodbu klimatskim promjenama. Primjerice, projektne aktivnosti mogu biti one kojima se ubrzava prelazak na čistu energiju i mobilnost na održiv i pravedan način, pomaže u prilagodbi prehrambenih sustava, podupire kružno i biogospodarstvo, održavaju i poboljšavaju prirodni ponori ugljika u ekosustavima te potiče prilagodba klimatskim promjenama.

 

Modernizacija industrije 

Dostupnim sredstvima ponajprije se financira digitalno desetljeće Europe i stvaranje preduvjeta za osnivanje digitalnih poduzeća, što će znatno povećati iznose ulaganja u tim područjima. Program može obuhvaćati aktivnosti kojima se potiče iskorištavanje punog potencijala digitalnih alata te istraživanja i inovacija temeljenih na podacima u području zdravstva, medija, kulturne baštine, kreativnog gospodarstva, energije, mobilnosti i proizvodnje hrane. 

Time se podupire modernizacija industrije i jača vodeći položaj Europe u industrijskom sektoru. Za razvoj temeljnih digitalnih tehnologija u razdoblju 2021. – 2022. dodijelit će se potpora u iznosu od približno četiri milijarde eura. 

Naposljetku, ovim programom rada ukupna ulaganja u iznosu od oko 1,9 milijardi eura usmjerit će se na otklanjanje neposredne gospodarske i društvene štete prouzročene pandemijom koronavirusa. Sredstva će putem instrumenta NextGenerationEU pridonijeti izgradnji nove, post-pandemijske Europe, koja će biti ne samo zelenija i digitalnija, nego i otpornija na poremećaje, što uključuje modernizaciju zdravstvenih sustava i poboljšanje istraživačkih kapaciteta, posebice za razvoj cjepiva.

Prvi pozivi za podnošenje prijedloga objavit će se 22. lipnja na portalu za financiranje i natječaje EK-a.

TAGOVI