Čak i zeleni žele dužu javnu raspravu o Planu gospodarenja otpadom

Autor: N.D. Objavljeno: 11.10.2016. 🕜 13:01 Lokacija: Zagreb

Zeleni apeliraju na Dobrovića da se drži zakona

Zelena akcija je danas poslala dopis Ministarstvu zaštite okoliša i prirode kojim traži nastavak i završetak procesa javne rasprave oko Plana gospodarenja otpadom RH 2016.-2022. koji je predložen u lipnju, kako bi on nakon redovite zakonske procedure javnog savjetovanja bio pripremljen za hitno usvajanje po formiranju Vlade RH. Nad Hrvatskom se zbog kašnjenja s Planom koji je trebao biti donesen do kraja 2014. godine provodi postupak povrede prava EU te nam prijeti gubitak 475 milijuna eura iz Kohezijskog fonda ako se Plan ne donese do kraja godine. "Svjesni tih činjenica, pozivamo Ministarstvo da produlji trajanje javne rasprave s već održanih 8 na 30 dana sukladno redovnoj zakonskoj proceduri, kako bi predloženi Plan koji donosi niz kvalitetnih mjera bio spreman za donošenje ubrzo po formiranju Vlade RH. Time bi se napokon stvorili svi preduvjeti da se potaknu temeljite promjene u sustavu gospodarenja otpadom u RH koji je jedan od najgorih u EU i šteti građanima i okolišu. U suprotnom, do kraja godine neće biti moguće donijeti Plan sukladno redovnoj zakonskoj proceduri, neće doći do nužnih promjena u sustavu i stvaranja pretpostavki da se ispune zadani ciljevi odvajanja i smanjenja otpada na odlagalištima. To će imati daljnje štetne posljedice po okoliš, a donijet će i veliki financijski teret za građane koji će morati plaćati još veće mjesečne račune za gospodarenje otpadom. Predloženi Plan donosi nužne promjene jer potiče odustajanje od uspostave skupih regionalnih centara za velike količine miješanog otpada i spaljivanje u spalionici i cementarama, a stvara preduvjete za pozitivne pomake u sustavu odvajanja, recikliranja i pravednije naplate odvoza otpada. Stoga bi za Hrvatsku bila golema šteta da se zbog nepoštivanja zakonske procedure ili manjka EU sredstava taj Plan ne donese i da se ne provedu mjere koje on predlaže", kažu u Zelenoj akciji.

TAGOVI