Članice EU-a uložile oko 67 milijardi eura u zaštitu okoliša

Autor: B. O. Objavljeno: 07.06.2024. 🕜 14:03 Lokacija: Luxembourg
  • Ilustracija važnosti ekologije i zašite okoliša za Zemlju (izvornik: Shutterstock, 2013.)

• Zemlja, zaštita okoliša, zaštita prirode
    Izvor: Shutterstock

Gospodarski subjekti su uložili oko 40 milijardi eura u imovinu nužnu za pružanje usluga zaštite okoliša

Članice Europske unije su u prošloj godini uložile oko 67 milijardi eura u imovinu nužnu za pružanje usluga zaštite okoliša. Te su usluge uključivale uređaje za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), vozila za prijevoz otpada, kupnju zemljišta za stvaranje rezervata prirode ili čišću opremu za proizvodnju. 

Statistički ured EU-a Eurostat procjenjuje kako su oko 40 milijardi eura (60 posto ukupnih ulaganja u zaštitu okoliša) potrošile tvrtke, među kojima su specijalizirani pružatelji usluga zaštite okoliša (npr. privatne tvrtke koje se bave prikupljanjem i preradom otpada i kanalizacijom) te one koje nisu specijalizirani proizvođači, a koje kupuju tehnologije i opremu koja smanjuje negativne utjecaje na okoliš koji proizlaze iz njihovog proizvodnog procesa (primjerice, oprema koja smanjuje njihove emisije). 

Na opću državu i neprofitni sektor pak otpada preostalih 40 posto ulaganja.

 

Gospodarenje otpadom

Udjel investicija u zaštitu okoliša u ukupnim ulaganjima iznosio je oko 1,8 posto u 2023. godini. Točnije, 1,7 posto svih ulaganja gospodarskih subjekata bila su ona u zaštitu okoliša, a 4,5 posto svih ulaganja opće države.

Najviše ulaganja odnosilo se na otpadne vode i usluge gospodarenja otpadom. One su u 2023. činile 41,6 posto odnosno 26,6 posto ukupnih ulaganja u zaštitu okoliša. Zaštita zraka činila je 10,4 posto ulaganja u zaštitu okoliša. Opće upravljanje okolišem, istraživanje i razvoj te zaštita od zračenja činili su 8,4 posto, javlja Eurostat

Bioraznolikost i zaštita krajobraza činili su 6,4 posto, zaštita tla i podzemnih voda 5,6 posto, a smanjenje buke preostalih 1,1 posto.

TAGOVI