Crna Gora: senzori za mjerenje kvalitete mora

Autor: B.O. Objavljeno: 20.01.2022. 🕜 09:18 Lokacija: Podgorica (Crna Gora)

Senzori će mjeriti kiselost, alkalnost, slanost, temperaturu i, među ostalim, zamućenost

Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore je izvijestilo kako je s tvrtkom Alem Sistem iz Sarajeva nedavno potpisan ugovor za nabavu i ugradnju pet senzora za mjerenje kvalitete morske vode. Vrijednost ugovora je 97.500 eura. 

Nabava i ugradnja senzora koji će mjeriti određene parametre morske vode kao što su razine kiselosti ili alkalnosti, slanost, kisik, temperatura i zamućenost, predviđena je kroz jednu od tri ključne aktivnosti projekta SEAVIEWS (SEctor Adaptive Virtual Early Warning System for Marine Pollution) koja se odnosi na razvoj inovativnog virtualnog sustava ranog upozoravanja za sprječavanje i upravljanje onečišćenjem mora iz različitih izvora. 

U okviru projekta je predviđen razvoj digitalne platforme koja će kroz bazu podataka prikupljati informacije iz mreže pametnih senzora i mobilne aplikacije.

 

Izdavanje upozorenja 

Ugradnjom senzora osigurava se detaljno praćenje kvalitete vode na lokacijama na kojima su oni postavljeni, a koji pokrivaju širok opseg ADRION područja (koje obuhvaća prostor osam država - Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju i Grčku). 

"Tako će se omogućiti izdavanje upozorenja relevantnim zainteresiranim stranama o mogućem onečišćenju mora na temelju rezultata napredne elaboracije ulaznih podataka u stvarnom vremenu", javlja Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore

Na koncu, valja naglasiti kako je cilj projekta podizanje svijesti i dugoročno unaprjeđenje, ali i izmjena postojećih nacionalnih i regionalnih akcijskih planova.

TAGOVI