Dodatni poticaj zelenoj tranziciji Hrvatske

Autor: B. O. Objavljeno: 22.11.2023. 🕜 09:35 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Simbol zaštite okoliša, obnovljivih izvora, zelenoga (izvornik: violetkaipa / Shutterstock, 2013.)

• obnovljivi izvori, zaštita okoliša, zelena energija
    Izvor: violetkaipa / Shutterstock

Europska komisija potvrdila je izmijenjeni hrvatski plan za oporavak i otpornost u vrijednosti od 10 milijardi eura, uključujući poglavlje o planu REPowerEU

Europska komisija jučer je pozitivno ocijenila izmijenjeni hrvatski plan za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU.

Vrijednost plana sada iznosi 10 milijardi eura (5,8 milijardi eura u bespovratnim sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost i 4,2 milijarde eura u zajmovima u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost) te obuhvaća 84 reforme i 253 ulaganja.

Hrvatska je predložila poglavlje o planu REPowerEU, vrijedno 2,9 milijardi eura, koje uključuje jednu novu i tri proširene reforme te pet novih i tri proširena ulaganja koja se temelje na postojećim mjerama. Poglavlja obuhvaćaju i tri postojeća ulaganja, kao i jedno prošireno ulaganje, preneseno iz izvornog plana, priopćeno je iz Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. 

 

Prekvalifikacija radne snage

Te mjere pridonose ostvarenju ciljeva plana REPowerEU kako bi Europa postala neovisna o ruskim fosilnim gorivima znatno prije 2030. godine.

Izvor: Towfiqu Barbhuiya

Njima se promiče energetska učinkovitost zgrada, smanjuje se ovisnost o fosilnim gorivima povećanjem proizvodnje i upotrebe energije iz obnovljivih izvora kao što su održivi biometan, vodik iz obnovljivih izvora i geotermalna energija, ubrzava se uvođenje energije iz obnovljivih izvora, rješavaju se problemi energetskog siromaštva i uskih grla u distribuciji električne energije, promiče se promet s nultom stopom emisija, uvodi se prekvalifikacija radne snage radi stjecanja zelenih vještina, poboljšava se sigurnost opskrbe energijom i diversifikacija opskrbe plinom u Uniji.

Osim toga, izmijenjeni hrvatski plan uključuje i nove i proširene reforme i ulaganja u području poslovnog okruženja, upravljanja vodama, obrazovanja, digitalne tranzicije i obnove zgrada.

 

Bolji ekonomski rezultat

U izmjenama izvornog hrvatskog plana uzimaju se u obzir objektivne okolnosti koje sprečavaju dovršetak određenih mjera kako je izvorno planirano, kao što su visoka inflacija u 2022. i 2023. te poremećaji u lancu opskrbe uzrokovani agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine. Zatim, uzimaju se u obzir i potreba za korištenjem 4,2 milijarde eura u dostupnim zajmovima u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost te smanjenje maksimalnog iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost sa 6,3 milijarde na 5,5 milijardi eura. To je smanjenje posljedica ažuriranja ključa za raspodjelu bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost iz lipnja 2022. i odražava relativno bolji ekonomski rezultat Hrvatske u 2020. i 2021. nego što je prvotno bilo predviđeno.

Kako bi financirala povećanu ambiciju svojeg plana, Hrvatska je zatražila da se u plan prenese njezin udio u pričuvi za prilagodbu Brexitu, u skladu s Uredbom o planu REPowerEU, u iznosu od 7,2 milijuna eura.

Ta su sredstva dodana bespovratnim sredstvima koja su Hrvatskoj dodijeljena iz Mehanizma za oporavak i otpornost (5,5 milijardi eura odnosno 269 milijuna eura) i zahtjevu za zajam u okviru tog mehanizma u iznosu od 4,2 milijarde eura te čine odobreni ukupni izmijenjeni plan u vrijednosti od 10 milijardi eura.

 

Dolina vodika 

U izmijenjenom planu stavlja se snažan naglasak na zelenu tranziciju te se 39 posto dostupnih sredstava (u usporedbi s 40,3 posto u izvornom planu) izdvaja za mjere kojima se podupiru klimatski ciljevi.

Nove mjere uključene u poglavlje o planu REPowerEU znatno pridonose napretku Hrvatske u zelenoj tranziciji. Novom reformom nastoje se povećati zelene vještine i kompetencije radnika iz trećih zemalja u građevinskom sektoru. 

Izvor: Vlad Hilitanu

Proširenim reformama potiče se uvođenje energije iz obnovljivih izvora uspostavom novog sustava vlastite potrošnje, predviđaju se nove aktivnosti kojima se građani informiraju o zelenoj tranziciji i osiguravaju se dodatna sredstva za razvoj dodatnih strategija zelene urbane obnove.

Pet novih ulaganja povećat će prijenosne i distribucijske kapacitete elektroenergetskog sustava, uspostaviti gospodarstvo temeljeno na vodiku kroz Dolinu vodika Sjeverni Jadran, ojačati korištenje obnovljivih izvora energije u prometu i toplinarstvu, povećati kapacitet LNG terminala na otoku Krku te ojačati mrežu za transport plina prema Sloveniji i Mađarskoj. Proširenim ulaganjima nastoji se poduprijeti održivi promet, energetska učinkovitost i obnova zgrada nakon potresa te smanjiti energetsko siromaštvo.

 

Digitalizacija javnih usluga

U revidiranom hrvatskom planu zadržana je jednaka digitalna ambicija kao i u izvornom planu te je 20 posto dostupnih sredstava dodijeljeno za potporu digitalnoj tranziciji Hrvatske.

To uključuje digitalizaciju javnih usluga uspostavom Registra stanovništva, obitelji i kućanstava, koji pruža statističke podatke nužne za rad svih javnih tijela, uključujući poreznu upravu. 

U prometu se uvodi se novi projekt elektroničkog sustava naplate cestarine. Dodatna ulaganja u pametne energetske sustave i povezano skladištenje također pridonosi digitalnim ambicijama hrvatskog plana.

TAGOVI