Donesen ključan ekološki zakon

Autor: B.L. Objavljeno: 30.12.2019. 🕜 10:55 Lokacija: Zagreb

Od Nove godine novi Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

U 'Narodnim novinama' od 27.12.2019. godine objavljen je novi Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/2019). Riječ je o ključnom domaćem zakonu kojim je uređeno cjelokupno područje zaštite okoliša i smanjivanja utjecaja klimatskih promjena. Zakon je donesen u Saboru 13.12.2019., a na snagu stupa 1.1.2020. godine.

Njime se određuju nadležnost i odgovornost za ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu njima i zaštitu ozonskog sloja, dokumenti o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova, sustav trgovanja njhovim emisijama, zrakoplovna djelatnost, sektori izvan sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova, Registar Unije, tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, financiranje ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, informacijski sustav za klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja, upravni i inspekcijski nadzor. Ujedno, njime se u hrvatski pravni poredak prenosi više europskih direktiva.

Kao što je spomenuto, novi Zakon stupa na snagu prvoga dana nove godine, osim članaka 22. i 24. koji stupaju na snagu 1.1.2021., u kojima je riječ o izvješćima koje se izrađuju na osnovi podataka o djelatnostima kojima se ispuštaju staklenički plinovi i o emisijama i ponorima stakleničkih plinova, odnosno o tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša i njegovim poslovima.

TAGOVI