EK donosi nova ograničenja za neke od najštetnijih kemikalija u otpadu

Autor: N.D. Objavljeno: 28.10.2021. 🕜 14:31 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Postojane organske onečišćujuće tvari više ne upotrebljavaju u novim proizvodima

Europska komisija danas je donijela prijedlog za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša od nekih od najštetnijih kemikalija u otpadu – postojanih organskih onečišćujućih tvari. Tim se prijedlogom postrožuju ograničenja za te kemikalije u otpadu, čime se sprečava njihov ponovni ulazak u gospodarstvo. Postojane organske onečišćujuće tvari kemikalije su s toksičnim svojstvima koje vrlo dugo ostaju u okolišu, akumuliraju se u prehrambenim lancima i mogu naštetiti ljudskom zdravlju i okolišu. 

Cilj je današnjeg prijedloga potpuno ukloniti ili svesti emisije postojanih organskih onečišćujućih tvari iz otpada na najmanju moguću mjeru. Iako se postojane organske onečišćujuće tvari u pravilu više ne upotrebljavaju u novim proizvodima, i dalje ih se može pronaći u nekim potrošačkim proizvodima kao što su vodootporni tekstilni proizvodi, namještaj, plastika i elektronička oprema nakon što postanu otpad. 

Današnjim prijedlogom Komisija predlaže uvođenje strogih graničnih vrijednosti za sljedeće tri tvari ili skupine tvari u otpadu: perfluorooktanska kiselina (PFOA) i njezine soli i srodni spojevi, koji se nalaze u vodootpornim tekstilima i vatrogasnim pjenama, dikofol – pesticid koji se prethodno upotrebljavao u poljoprivredi i  pentaklorofenol, njegove soli i esteri, koji se nalaze u obrađenom drvu i tekstilu. Osim toga, Komisija predlaže postroživanje najvećih dopuštenih količina u otpadu za dodatnih pet tvari ili skupina tvari koje su već regulirane.

TAGOVI