EK i Vijeće Europa kontradiktorno oko GM usjeva

Autor: N.D. Objavljeno: 16.03.2016. 🕜 10:33 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Povjerenik za zdravlje EU: Dijalog oko GMO-a kao da vode mrtvaci

Na sjednici Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta održana je razmjena stajališta s Vytenisom Andriukaitisom, povjerenikom za zdravlje i sigurnost hrane Europske komisije. Zastupnici naime smatraju kako ponuđeni prijedlog nije omogućio pravo država članica da odlučuju o zabrani ili ograničenju uporabe GMO-a na njihovom području te da nije na pravi način riješio pitanja mogućeg narušavanja jedinstvenog tržišta, kao ni kretanja roba i usluga na području EU.
Hrvatska zastupnica Marijana Petir podsjetila je povjerenika da je Europski parlament na plenarnoj sjednici odbio prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća vezanu uz mogućnost država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području. “Nezadovoljstvo zastupnika prijedlogom Komisije ponovno je pokazalo kako je pitanje GMO-a vrlo problematična tema u Europskoj uniji, oko kojeg ne postoji jedinstveni stav. S prijedlogom su bili nezadovoljni svi zastupnici - i oni koji su protiv GMO-a i oni koji su za genetski modificirane organizme, jer je prijedlog uredbe koji je predložila Komisija bio kontradiktoran”, rekla je Petir. Hrvatsku eurozastupnicu Marijanu Petir zanimalo je kada će Europska komisija podnijeti novi prijedlog, budući da je to dužna učiniti temeljem zaključka Parlamenta. “Ne možemo zanemariti činjenicu da se do sada već 150 regija i 4500 jedinica lokalne uprave u Europi, među kojima je i područje Hrvatske za čije se interese ovdje zalažem, deklariralo slobodnima od GMO-a. Stoga me zanima kako planirate omogućiti državama članicama da samostalno donose odluku o tom pitanju, bez ograničenja ili restrikcija?” upitala je Petir Vytenisa Andriukaitisa. Povjerenik Andriukaitis je odgovorio da je Komisiji žao zbog odbijanja spomenute Uredbe, no da trenutačno ne postoji “prijedlog B”, kao i da je Vijeće spremno razgovarati o toj temi te čeka njihov prijedlog. Također je dodao kako dijalog o GMO-u izgleda kao da ga “vode mrtvaci”, budući da je Europski parlament odbio akt, a Vijeće, tj. države članice, ne žele preuzeti odgovornost.

TAGOVI