EK otežava izvoz otpada u nerazvijene zemlje

Autor: N.D. Objavljeno: 19.11.2021. 🕜 08:22 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Nove mjere kontrole izvoza otpada u zemlje koje nemaju adekvatnu obradu počinju za tri godine

Europska Komisija u srijedu je predložila nova pravila za olakšavanje pošiljki otpada unutar EU-a radi promicanja kružnog gospodarstva, ali i mjere za rješavanja izvoza ilegalnog otpada u treće zemlje. EU je 2020. izvezla oko 33 milijuna tona otpada u zemlje koje nisu članice EU, a uvezla oko 16 milijuna tona. Osim toga, gotovo 70 milijuna tona otpada otpremi se između zemalja EU svake godine. Pokazuje se da bi između 15% i 30% pošiljki otpada moglo biti nezakonito, što iznosi 9,5 milijardi eura godišnjih prihoda od ilegalnog tržišta otpada u EU. 

Izvoz otpada u zemlje koje nisu članice OECD-a bit će ograničen i dopušten samo ako su treće zemlje spremne primiti određeni otpad i sposobne su njime upravljati na održiv način. Pošiljke otpada u zemlje OECD-a pratit će se i mogu se obustaviti ako dovedu do ozbiljnih ekoloških problema u zemlji odredišta. Prema prijedlogu, sve tvrtke iz EU-a koje izvoze otpad izvan EU-a trebale bi osigurati da postrojenja koja primaju njihov otpad podliježu neovisnoj reviziji koja pokazuje da upravljaju tim otpadom na ekološki prihvatljiv način. 

Trgovanje otpadom u EU

Unutar EU-a Komisija predlaže znatno pojednostavljenje uspostavljenih postupaka, olakšavajući ponovno ulazak otpada u kružno gospodarstvo, bez snižavanja potrebne razine kontrole. To pomaže u smanjenju ovisnosti EU-a o primarnim sirovinama i podupire inovacije i dekarbonizaciju industrije EU-a kako bi se ispunili klimatski ciljevi EU-a. 

Nova pravila također dovode pošiljke otpada u digitalno doba uvođenjem elektroničke razmjene dokumentacije. 
Poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti provedbenog režima uključuje uspostavu EU-ove skupine za provedbu otpreme otpada, ovlašćivanje Europskog ureda za borbu protiv prijevara OLAF-a da podrži transnacionalne istrage država članica EU-a o trgovini otpadom i pružanje strožih pravila o administrativnim kaznama. Nove mjere o izvozu otpada primjenjivat će se tri godine nakon stupanja na snagu nove Uredbe, ostavljajući dovoljno vremena za pripremu za usmjeravanje tokova otpada na održiviji tretman, ali i za prijelaz na nove poslovne modele, priopćila je EK.

TAGOVI