EK potvrdila hrvatski plan za oporavak i otpornost

Autor: B.O. Objavljeno: 12.07.2021. 🕜 08:46 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Bitan korak za isplatu bespovratnih sredstava EU-a u iznosu od 6,3 milijarde eura

Europska komisija prošli tjedan je pozitivno ocijenila hrvatski plan za oporavak i otpornost. To je važan korak za isplatu bespovratnih sredstava EU-a u iznosu od 6,3 milijarde eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. 

Tim će se sredstvima pridonijeti provedbi najvažnijih mjera ulaganja i reformi iz hrvatskog plan za oporavak i otpornost. Mehanizam za oporavak i otpornost okosnica je instrumenta NextGenerationEU, a u okviru njega će se za potporu ulaganjima i reformama u Uniji osigurati 800 milijardi eura. 

Hrvatski plan dio je nezabilježenog koordiniranog odgovora EU-a na krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa radi svladavanja zajedničkih europskih izazova kao što su zelena i digitalna tranzicija, jačanje gospodarske i socijalne otpornosti te kohezija jedinstvenog tržišta. 

EK je hrvatski plan ocijenila na temelju kriterija iz Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost te je u svojoj analizi posebice razmatrala podupiru li se ulaganjima i reformama iz hrvatskog plana zelena i digitalna tranzicija, pridonosi li se učinkovitom svladavanju izazova utvrđenih u okviru europskog semestra te jača li se potencijal rasta, otvaranje radnih mjesta i gospodarska i socijalna otpornost. 


Klimatske promjene 

Komisija je pri ocjenjivanju utvrdila da je 40 posto sredstava u hrvatskom planu namijenjeno mjerama za potporu klimatskim ciljevima, a one uključuju reforme i ulaganja radi promicanja uporabe obnovljivih izvora, energetske učinkovitosti, obnove nakon potresa te održive mobilnosti. 

Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama uključuju unaprjeđenje upravljanja vodnim resursima i zaštitu od poplava, izvijestila je EK. Planom će se poboljšati i zaštita velike bioraznolikosti Hrvatske obnavljanjem prirodnih funkcija rijeka, poplavnih područja i jezera. 

Programima potpore ulaganjima poduprijet će se poduzeća u zelenoj tranziciji, uključujući MSP-ove. 

EK je pri ocjenjivanju plana utvrdila da je Hrvatska 20 posto svih rashoda namijenila mjerama potpore digitalnoj tranziciji, što uključuje ulaganja i reforme za potporu gigabitnoj povezivosti te digitalizaciji javne uprave, prometa, pravosuđa i visokog obrazovanja. Mjere su namijenjene i povećanju pokrivenosti širokopojasnim mrežama radi smanjenja digitalnog jaza između urbanih i ruralnih područja te potpori poduzećima, uključujući MSP-ove, da poslovanje prilagode digitalnom okruženju, čime bi povećala konkurentnost. 


Zelenija i digitalnija budućnost 

"Europska komisija danas je dala zeleno svjetlo hrvatskom planu za oporavak i otpornost. U odnosu na veličinu svojega gospodarstva, Hrvatska će dobiti najveći iznos sredstava u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, i to 6,3 milijarde eura. Hrvatskim planom poduprijet će se najvažnije mjere za izgradnju zelenije i digitalnije budućnosti za sve građane Hrvatske, a uključuju reforme i ulaganja radi promicanja energetske učinkovitosti, održive mobilnosti, poboljšanja povezivosti, unaprjeđenja digitalizacije javnih i privatnih sektora te povećanja učinkovitosti pravosuđa. Hrvatska će u svakoj fazi imati našu podršku kako bi se projekti iz plana u potpunosti proveli", izjavila je predsjednica EK-a Ursula von der Leyen

"Nakon teških posljedica krize i razornih potresa Hrvatska će zahvaljujući ovom planu krenuti putem oporavka. Promicanjem zelene i digitalne tranzicije, s posebnim naglaskom na malim poduzećima, Hrvatska će se lakše pripremiti za budućnost. Zahvaljujući planu unaprijedit će se poslovno okruženje i ukloniti prepreke rastu i ulaganjima. Promicat će se uporaba energije iz obnovljivih izvora, održivi prijevoz i energetska učinkovitost u obnovi zgrada nakon potresa te će se poboljšati zaštita velike bioraznolikosti zemlje. Cilj je i poboljšanje digitalne povezivosti u cijeloj zemlji i digitalizacija javne uprave, uz prijeko potrebno unaprjeđenje pravosuđa i borbu protiv korupcije. Hrvatska će provedbom plana svoje gospodarstvo lakše pripremiti i za uspješan ulazak u europodručje", istaknuo je izvršni potpredsjednik Komisije zadužen za gospodarstvo u interesu građana Valdis Dombrovskis

"Nakon što joj je gospodarstvo bilo teško pogođeno pandemijom, Hrvatska sada ima povijesnu priliku za gospodarski oporavak. Hrvatska će za uspješnu provedbu plana za oporavak i otpornost dobiti 6,3 milijarde eura, što je čak 11,6 posto njezina BDP-a iz 2019. Ta su sredstva namijenjena za najvažnije mjere za unaprjeđenje hrvatske digitalne konkurentnosti, modernizaciju njezine energetske, prometne i vodoopskrbne infrastrukture te ubrzanje klimatske tranzicije i zaštitu okoliša", napomenuo je povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni.

TAGOVI