EK predlaže pravila za čišći zrak i vodu

Autor: B.O. Objavljeno: 26.10.2022. 🕜 13:22 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Pravo na naknadu u slučaju kršenja pravila EU-a o kvaliteti zraka

Europska komisija predlaže stroža pravila o onečišćujućim tvarima u zraku, površinskim i podzemnim vodama te o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda

Čist zrak i voda ključni su za zdravlje ljudi i ekosustava. Zbog onečišćenja zraka godišnje gotovo 300.000 Europljana prerano umre, a predloženim novim pravilima broj smrtnih slučajeva uzrokovanih glavnim onečišćujućim česticama PM2,5 smanjit će se za više od 75 posto u 10 godina. 

Novim pravilima omogućuje se jasan povrat ulaganja zahvaljujući koristima za zdravlje, uštedu energije, proizvodnju hrane, industriju i bioraznolikost, priopćeno je iz Predstavništva EK-a u Hrvatskoj.

Na temelju pouka iz postojećih zakona, Komisija predlaže da se postrože dopuštene razine onečišćujućih tvari i poboljša provedba kako bi se osiguralo da se ciljevi smanjenja onečišćenja češće ostvaruju u praksi.

 

Klimatska neutralnost 

Današnji prijedlozi ključan su napredak u ostvarenju nulte stope onečišćenja iz Europskog zelenog plana do 2050. godine. Njima se odgovara i na posebne zahtjeve Konferencije o budućnosti Europe. 

Predloženom revizijom direktiva o kvaliteti zraka utvrdit će se privremeni standardi kvalitete zraka EU-a do 2030., usklađeniji sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, a EU će istodobno pokušati postići nultu stopu onečišćenja zraka najkasnije do 2050., u sinergiji s nastojanjima za postizanje klimatske neutralnosti. 

Revizijom će se osigurati da osobe koje trpe štetu za zdravlje zbog onečišćenja zraka imaju pravo na naknadu u slučaju kršenja pravila EU-a o kvaliteti zraka. Imat će i pravo da ih zastupaju nevladine organizacije u okviru kolektivnih tužbi za naknadu štete. 

Prijedlogom će se poboljšati i pristup pravosuđu, učinkovite kazne i bolje informiranje javnosti o kvaliteti zraka.

TAGOVI