Eko stožer Marišćina protiv centara za gospodarenje otpadom

Autor: M.E. Objavljeno: 23.03.2018. 🕜 14:19 Lokacija: Rijeka

Plan gradnje spalionica po Hrvatskoj nema zakonski, ekonomski ni ekološki temelj

Članovi Eko stožera Marišćina jučer su na konferenciji za novinare naglasili da ne postoji nikakav ekonomski, ekološki, energetski ili zakonski temelj za daljnje forsiranje županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina i Kaštijun, ni za gradnju novih devet spalionica. Uloženo je 227 milijuna kuna u izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, zbog čega se proizvelo štetno gorivo otpada koji se ne može dalje plasirati ni uz cijenu od 30 EUR, koju ovaj centar pristaje plaćati za njegovo spaljivanje, ističe Eko stožer. Hrvatska bi se trebala usredotoči na decentralizirane sustave odvojenog prikupljanja i recikliranja čija je izgradnja deset puta jeftinija i ekološki bolje rješenje. Naime, prema europskim direktivama i hrvatskim zakonima zabranjeno je spaljivanje ili slična obrada otpada kao primarni način njegova zbrinjavanja, objašnjavaju iz Eko stožera, objavio je Novi list.

TAGOVI