EU dobro napreduje u provođenju kružnog gospodarstva

Autor: N.D. Objavljeno: 05.03.2019. 🕜 10:09 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Reciklira se čak 42% plastične ambalaže

Europska komisija je objavila sveobuhvatno izvješće o provedbi Akcijskog plana za kružno gospodarstvo koji je donijela u prosincu 2015. Sve 54 mjere predviđene Planom ostvarene su ili se provode. Stope recikliranja i uporaba recikliranih materijala u Europskoj uniji stalno raste. Ukupno gledajući, EU je u 2016. godini reciklirala oko 55% ukupnog otpada, osim najvećeg mineralnog otpada (u usporedbi s 53% u 2010.). Stopa oporabe građevinskog otpada i otpada od rušenja dosegla je 89% (2016.), stopa recikliranja ambalažnog otpada premašila je 67% (2016, u usporedbi sa 64% u 2010.), dok je stopa plastične ambalaže bila više od 42% (2016, u usporedbi s 24%) u 2005.). Stopa recikliranja za komunalni otpad iznosila je 46% (2017., u usporedbi s 35% u 2007.) i za recikliranje električne i elektroničke opreme kao što su računala, televizori, hladnjaci i mobilni telefoni, koji uključuju vrijedne materijale koji se mogu vratiti u EU dosegao 41% (2016., u usporedbi s 28% u 2010.). Kako bi potaknula prijelaz na kružno gospodarstvo EK ističe da su potrebne investicije veće od 10 milijardi eura iz Horizon 2020 programa, kohezijskih fondova, LIFE-a i EU fonda za strateške investicije. Prošli je tjedan konstatirano u drugom EU izvješću da Hrvatska neće ispuniti svoje ciljeve do 2020. kad je riječ o reciklaži otpada, jer je daleko ispod EU prosjeka te će se suočiti s financijskim sankcijama.

TAGOVI