EU treba biti "Fit for 55"

Autor: B.O. Objavljeno: 16.07.2021. 🕜 08:03 Lokacija: Zagreb

Cestovni promet i zgradarstvo od 2026. u novom sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova

Europska komisija usvojila je Paket za 55 (Fit for 55) koji predstavlja izmjene klimatsko energetskog zakonodavstva, a sastoji se od 12 zakonodavnih prijedloga. 

Cilj klimatske neutralnosti Europske unije utvrđen je u Europskom propisu o klimi i postaje pravno obvezujući, kao i smanjenje emisija do 2030. od najmanje 55 posto u odnosu na 1990. godinu. 

Za sektore izvan sustava trgovanja, a koji obuhvaća dio industrijskih procesa, uporabu otapala i drugih proizvoda, poljoprivredu, šumarstvo, gospodarenje otpadom, kućanstva i usluge, promet i slične industrije, za Hrvatsku će se postojeći cilj smanjenja emisija od -7 posto primjenjivati tijekom 2021. i 2022. godine. A novi cilj od -16,7 posto će se primjenjivati od 2023., javlja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR).

 

Nove referentne vrijednosti 

Pri tome će se cestovni promet i zgradarstvo od 2026. uključiti u novi sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova (ETS). Naime, oni će se uključiti tako da će obveznici sustava biti dobavljači goriva za sva cestovna vozila, bez poljoprivrednih na asfaltiranim cestama te proizvođači topline iz kogeneracije i toplana koji proizvode toplinsku energiju u pravnim subjektima, institucijama i kućanstvima izravno ili kroz njezinu distribuciju kroz mrežu. 

Uz više od 11 000 europskih postrojenja i zrakoplovnih tvrtki, sustavu trgovanja će se pridružiti pomorski sektor. Stoga će se broj obveznika u Hrvatskoj povećati za novih 30 brodara, uz postojećih 48 industrijskih postrojenja i jednu zrakoplovnu tvrtku. 

U pomorstvu bi se obvezama smanjenja obuhvatile emisije CO2 iz brodova iznad 5 000 bruto/tona na plovidbama unutar EU-a, 50 posto emisija na plovidbe koje započinju ili završavaju izvan EU-a. 

U zrakoplovstvu, koje je već uključeno u sustav trgovanja, predlaže se postupno 25-postotno ukidanje besplatnih emisijskih jedinica i prelazak na potpunu dražbu jedinicama od 2027. godine. 

K tomu, utvrđen je stroži pristup u određivanju novih referentnih vrijednosti i u uspostavi uvjeta za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica u okviru sustava trgovanja.

 

Značajna financijska sredstva 

Putem mehanizma za regulaciju ugljika na granici ublažit će se rizik njegova istjecanja, s obzirom na to da će se na proizvode koji se uvoze uvoditi naknada ekvivalentna trošku koji imaju proizvođači tih proizvoda u Europskoj uniji

Kako će se sektorima pokrivenim tim mehanizmom postepeno ukinuti besplatna dodjela emisijskih jedinica u sustavu trgovanja, tako je nužna žurna modernizacija tih i svih drugih industrijskih postrojenja. Objavljenim prijedlogom, mehanizam bi se primijenio na proizvođače električne energije, cementa, željeza, aluminija i umjetnih gnojiva. 

Za sektor korištenja zemljišta uvode se manje promjene u razdoblju od 2021. do 2025. godine. Značajne promjene događaju se u razdoblju od 2026. do 2030. za koje se utvrđuje godišnji cilj neto uklanjanja od -310 milijuna tona ekvivalenta CO2, koji se raspoređuje na članice. 

Za sveobuhvatnu niskougljičnu tranziciju, Hrvatska ima na raspolaganju značajna financijska sredstva iz fondova EU-a. Kako bi se pojačao doprinos znanosti u oblikovanju i primjeni europske klimatske politike, uspostavlja se znanstveno savjetodavni odbor sastavljen od 15 članova, u koji će se uključiti i predstavnik Hrvatske.

Kao članica EU-a, Hrvatska pridonosi zajedničkom smanjenju emisija te će kroz izmjene postojećeg zakonodavstva usvojene ciljeve ugraditi u nacionalne dokumente, izvijestio je MINGOR.

TAGOVI