EU uvodi ograničenja za spaljivanje otpada

Autor: N.D. Objavljeno: 21.09.2022. 🕜 13:03 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Miješani otpad neće moći u spalionice otpada

Europski parlament objavio je ovaj tjedan svoje konačno stajalište o Direktivi o obnovljivoj energiji (RED III), mijenjajući zajednički cilj za potrošnju obnovljive energije u EU-u na 'najmanje 45 posto' do 2030.. U ažuriranju Direktive vidjet će se svi potencijali za razvoj obnovljive energije 'optimalno iskorišteni' za postizanje cilja EU-a o klimatskoj neutralnosti do 2050., stoge je organizacija Zero Waste Europe (ZWE) izrazila svoju podršku ovom stajalištu. 

Direktiva će sada također zahtijevati razvrstavanje miješanog otpada usmjerenog na spaljivanje, s ciljem uklanjanja što je više moguće fosilnog materijala za recikliranje. Ažuriranje Direktive također nalaže obveze odvojenog prikupljanja za spaljivanje biogenog otpada. 

ZWE je u priopćenju potvrdio ovu odluku kao 'jačanje' kriterija održivosti. Međutim, ZWE je ustvrdio da će se spaljivanjem miješanog otpada umjesto toga velike količine plastike koja se može reciklirati usmjeriti na izgaranje. Prema neprofitnoj organizaciji, predložena ograničenja Europskog parlamenta za potencijalnu upotrebu 'recikliranih ugljičnih goriva' dobivenih iz fosilnog otpada - kao što je npr. "plastika u gorivo" - su 'poboljšanje'. Nova formulacija koju je predložilo tijelo uklanja koncept "izbjegnutih emisija", što bi proizvođačima omogućilo da umjetno odbiju emisije od "izbjegnutih" alternativnih emisija, tj. spaljivanje otpada. 

Papir sve trpi

Takve, izbjegnute emisije', kaže ZWE, 'samo bi teoretski' poboljšale ukupne emisije stakleničkih plinova iz goriva, omogućujući recikliranom ugljičnom gorivu da ispuni traženi prag uštede od najmanje 70% stakleničkih plinova, koji je potreban da bi sektor transporta doprinio obnovljivim ciljevima. 

ZWE poziva Europski parlament da zadrži svoje stajalište o miješanom otpadu i recikliranim ugljičnim gorivima tijekom nadolazećih trijaloga s Vijećem. Janek Vähk, koordinator ZWE-ovog programa za klimu, energiju i onečišćenje zraka kaže: „Direktiva o obnovljivoj energiji ne bi trebala dopustiti davanje izopačenih poticaja za izgaranje 'biorazgradivog dijela miješanog otpada', jer u slučaju spalionica to nikada nije izgara bez prisutnosti materijala dobivenih iz fosila. Stoga će zahtjev za razvrstavanjem miješanog otpada osigurati da se miješani otpad ne može izravno spaljivati ​​za 'obnovljivu energiju', objavio je portal Resource.co.

TAGOVI