Europski parlament podržao pariški klimatski sporazum

Autor: N.D. Objavljeno: 05.10.2016. 🕜 10:47 Lokacija: Strasbourg (Francuska)

Parlametarci dali zeleno svjetlo za pristupanje Unije klimatskom sporazumu

Na danas održanoj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu zastupnici su velikom većinom glasova podržali zakonodavnu rezoluciju kojom su u ime EU dali suglasnost na odluku Vijeća o sklapanju Pariškog klimatskog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama. Brza ratifikacija od strane EU-a jak je signal i naglašava vodeću ulogu EU-a i država članica u borbi protiv klimatskih promjena na međunarodnoj razini. Do sada su Pariški sporazum ratificirale 62 zemlje koje su odgovorne za 51,89% emisija stakleničkih plinova. Pariški sporazum stupit će na snagu tridesetog dana od datuma na koji najmanje 55 stranaka Konvencije na koje otpada barem 55 % procijenjenih ukupnih globalnih emisija stakleničkih plinova deponira pri UN-u svoje instrumente ratifikacije, prihvaćanja, odobravanja ili pristupanja. Ratifikacijom sporazuma od strane EU i država članica omogućuje se stupanje Sporazuma na snagu već ove godine i to niti godinu dana od njegova usvajanja u Parizu.

TAGOVI