FZOEU i Fond za razgradnju NEK bez jamstava za potraživanja od Agrokora

Autor: N.D. Objavljeno: 31.01.2018. 🕜 11:54 Lokacija: Zagreb

Obje institucije teško će do svojih sredstava

U sklopu restrukturiranja koncerna Agrokor Trgovački sud donio je odluku o tražbinama koje za sada prije okončanje parnica iznose 31 milijardu kuna. Vjerovnici su podijeljeni u grupe, a zanimljivo je da su u najbrojnijoj E grupi, koja ima oko 5700 članova s potraživanjima vrijednim oko 10 milijardi kuna vjerovnici s najslabijim osiguranjima, ili ih uopće nemaju, neki državni fondovi. Tu su između ostalih, tražbine Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji potražuje 55 milijuna kuna na ime neplaćenih naknada Jamnice za stavljanje na tržište ambalažnog otpada. U toj grupi je i Fond za financiranje razgradnje NE Krško koji potražuje 11 milijuna kuna. Riječ je o ulaganju u komercijalne zapise Agrokora, kako je Slobodnoj Dalmaciji prošli tjedan pojasnio v.d. direktora fonda Tvrtko Brajković. Taj fond ima pravo ulagati u vrijednosne papire pa je tako u više navrata ulagao i u Agrokor. Procjena je da će svi vjerovnici koncernu morati otpisati čak 77% duga, tako da je malo vjerojatno da će taj novac ikada vidjeti. 

TAGOVI