Grad Rijeka uvodi novi sustav prikupljanja otpada

Autor: N.D. Objavljeno: 27.10.2022. 🕜 14:56 Lokacija: Rijeka

Superpametni spremnici za miješani otpad odabrano su rješenje

Riječki gradonačelnik Marko Filipović jučer je najavio novi sustav prikupljanja otpada koji bi napokon trebao rezultirati naplatom prema stvarno odloženoj količini otpada za stanare višestambenih zgrada, kao i značajnim povećanjem odvojeno prikupljenog otpada, sa sadašnjih 25% na oko 50%. Manje količine otpada stoga bi završavale u lokalnom Centru za gospodarenje otpadom, a građani bi trebali dobiti kontrolu nad vlastitim troškovima odvoza miješanog komunalnog otpada. Novi će sustav biti baziran na velikim zajedničkim spremnicima kojima će pristup imati samo stanari zgrada kojima su oni dodijeljeni. Obračun će se vršiti temeljem ukupnog volumena odloženog otpada, a ne kao do sada prema broju članova kućanstva. 

Novi list piše da će novi sustav koštati oko 65 mil. kn. Iz lokalnog komunalca kažu da će novi spremnici za pojedine vrste otpada imati volumen od 2-4 m3 i bit će metalni, zaštićeni od vandalizma. Moći će ih elektronskim ključem ili karticom otvoriti samo korisnici kojima je spremnik dodijeljen. 

Miješani otpad će se odlagati u otpadomjer - volumena od 10 do 30 litara, ovisno o tehnologiji spremnika koja bude odabrana na javnom natječaju, a troškoviće se obračunavati ovisno o tome koliko je korisnik smeće bacio tijekom mjeseca. Praženjenje će biti po potrebi. Troškovi bi trebali biti u skladu s brojem odvoza, odnosno zapunjenosti spremnika, a odvoz odvojenog, reciklabilnog otpada i dalje se neće naplaćivati. Sustav bi trebao zaživjeti u naredne dvije godine, a ovisit će o kreditnom zaduženju Čistoće i političkoj volji koalicijskih partnera. 

TAGOVI