Greenpeace protiv povećanja kapaciteta LNG terminala na Omišlju

Autor: N.D. Objavljeno: 14.11.2022. 🕜 13:51 Lokacija: Omišalj

S novcem za terminal moglo bi se izgraditi sunače elektrane za brojne obitelji

Greenpeaceovi kajaktivisti jutros su kod Krčkog mosta, a tijekom održavanja UN-ove konferencije o klimatskim promjenama COP27, prosvjedovali protiv Vladine odluke o povećanju kapaciteta LNG terminala u Omišlju i izgradnji plinovoda Zlobin-Bosiljevo, u što se planira uložiti 180 milijuna eura. 

U Greenpeaceu posebno ističu kako Hrvatska i dalje nedovoljno prepoznaje energiju Sunca, u čemu smo po potencijalu u samom europskom vrhu, a po korištenju na dnu. Mjere kao što su uvođenje nulte stope PDV-a na ugradnju solarnih elektrana i kolektora za kućanstva i javni sektor dobrodošle su, ali ih treba osigurati trajno, a ne vezati isključivo za krizno stanje, te posebno osigurati jednostavnu administrativnu proceduru i priključak na mrežu. 

Prema izračunu Zelene energetske zadruge, sa spomenutih 180 milijuna eura mogla bi se financirati ugradnja sunčanih elektrana na krovovima više od 27 tisuća kućanstava u slučaju financiranja 100% investicijskog troška. A kada bi se istim novcem sufinanciralo 30% ulaganja, tada bi se sunčanim elektranama opskrbilo čak 90.400 kućanstava. Instalirana snaga iznosila bi oko 450 MW, čime bi se ukupna snaga svih sunčanih elektrana u Hrvatskoj više nego učetverostručila. Put je dakle jasan - jadransko sunce, a ne fosilni plin", zaključila je Petra Andrić, programska voditeljica udruge. 

TAGOVI