Hrvati još uvijek ne znaju što je ESG

Autor: N. D. Objavljeno: 26.06.2023. 🕜 10:17 Lokacija: Zagreb
  • Simbol žarulje i okoliša, energetske učinkovitosti, održivog razvoja itd. (izvornik: somchaij / Shutterstock, 2011.)

• žarulja, okoliš, zaštita okoliša, održivi razvoj, učinkovita rasvjeta
    Izvor: somchaij / Shutterstock

Tek jedan od deset Hrvata zna što je ekološko, društveno i korporativno upravljanje

U poslovnom svijetu ESG je top tema. Akronim je to za ekološko, društveno i korporativno upravljanje te standarde i učinke poslovanja po navedenim kriterijima. Među općom javnosti na globalnoj razni teme vezane uz zaštitu okoliša te raznolikost, uključivost, pravednost u poslovanju bude velik interes, no u Hrvatskoj to još nije tako.

Koliko su građani Hrvatske upoznati s ovim pojmom,  zamjećuju li teme vezane uz ESG u medijima te je li im pri kupnji proizvoda i usluga važno ulaže li tvrtka u provođenje i komunikaciju ESG-principa? Tvrtka Medianet provela je sredinom lipnja istraživanje na uzorku od tisuću odraslih stanovnika Hrvatske. Za pojam ESG čuo je tek jedan od deset ispitanika. Mlađe dobne skupine (od 25 do 34 godine) i ispitanici s visokim stupnjem obrazovanja u većem su udjelu čuli za pojam, u odnosu na ostale ispitanike, kao i stanovnici grada Zagreba, u odnosu na ostale regije. 

 
Tko čita novine, taj zna...

 

Za pojam su, očekivano, češće čuli ispitanici koji se informiraju iz medija, a osobito oni koji čitaju novine. Iako ispitanici nisu u velikoj mjeri upoznati s akronimom ESG, teme vezane uz održivo poslovanje te upravljanje po ESG principima građani ipak zapažaju u nešto većem postotku pa 21% od svih ispitanih navodi da u medijima primjećuje teme vezane uz zaštitu okoliša i brigu o zajednici, 28% je onih koji primjećuju dobro postupanje prema zaposlenicima u medijima, a 24% brigu o zaštiti privatnih podataka. 

Ispitanici su najosjetljiviji kad je u pitanju korupcija. 35% od 100% ispitanih zamjećuje izvještavanje o korupciji, što podrazumijeva podmićivanja javnih i državnih službenika, nezakonita zapošljavanja, nepotizam, pljačke imovine tvrtki, odnos prema zviždačima. Osim što najviše ispitanika od navedenih tema zamjećuje teme vezane uz korupciju, prilikom odabira proizvoda i usluga neke tvrtke, građani značajno veću važnost pridaju antikoruptivnoj politici proizvođača proizvoda kojeg kupuju, u odnosu na važnost koju pridaju brizi te tvrtke za okoliš, širu zajednicu, postupanju prema zaposlenicima i zaštiti privatnih podataka svojih klijenata.

 

Izvor: Antonia Hohnjec

 

Pitanja zaštite okoliša važna su kupcima 

 

Promatrano na globalnoj razini, potrošačima je itekako bitna briga o okolišu te podupiru kompanije koje djeluju u tom smislu, pokazuje istraživanje PwC-a. 57% potrošača u SAD-u, Brazilu, Velikoj Britaniji i Indiji smatra da bi tvrtke trebale učiniti više kako bi ubrzale rješavanje problema vezanih uz zaštitu okoliša, 48% očekuje od tvrtki napredak u socijalnom aspektu, a 54% očekuje povećanje fokusa na bolje upravljanje tvrtki. Zaposlenici, s druge strane, žele raditi za tvrtke čije poslovanje podupire više ciljeve te potiče raznolikost, pravednost i uključivost u radnom okruženju.

Da su mediji itekako zainteresirani za ovu tematiku te njihov interes eksponencijalno raste iz godine u godinu, svjedoči analiza medijskog sadržaja tvrtke Medianet koja pokazuje da je spominjanje pojma ESG u hrvatskim klasičnim i digitalnim medijima, koje prati i pohranjuje tvrtka Presscut, u ovoj godini, u odnosu na isto razdoblje u prošloj godini, poraslo za 108%, a u odnosu na 2021. godinu za čak 393%. Ono što je sigurno, još nismo dosegli vrhunac interesa medija i javnosti za teme vezane uz održivost, socijalni i korporativni napredak na dobrobit šire zajednice.

U Hrvatskoj ESG izvještavanje još nije obvezno, no kao članica Europske Unije, morat će se u bliskoj budućnosti uskladiti s novom Direktivom o korporativnom izvješćivanju o održivosti, skraćeno CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) dovršenom u siječnju 2023. godine. Ipak, neke hrvatske tvrtke već sada dobrovoljno izvještavaju o ESG temama. Ulaganje u ESG postaje važan faktor prilikom donošenja odluka o investiranju, u privlačenju talenata i održavanju reputacije tvrtke.

 

TAGOVI