Hrvatska u Globalnom informacijskom sustavu o bioraznolikosti

Autor: B. O. Objavljeno: 08.02.2023. 🕜 08:29 Lokacija: Zagreb
  • Cvijeće (foto: Tonka 2007.)

• cvijeće, priroda
    Izvor: Antonia Hohnjec

Povezivanje hrvatskih nacionalnih stručno-znanstvenih istraživanja s globalnim i regionalnim politikama zaštite bioraznolikosti

Hrvatska se pridružila Globalnom informacijskom sustavu o bioraznolikosti (GBIF), međunarodnoj mreži i istraživačkoj informatičkoj infrastrukturi usmjerenoj na pružanje javnog pristupa podacima o svim vrstama života na Zemlji. GBIF mrežu trenutačno čini više od 100 članica, javlja Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR).

"Globalno udruživanje članica utemeljeno je na potrebi i svijesti o važnosti učinkovitijeg povezivanja podataka koji pomažu razumjeti promjenjivo stanje okoliša. Znanstvene analize stanja bioraznolikosti na europskoj i globalnoj razini, uključujući procjene njenih vrućih točaka, obrazaca rasprostranjenosti svojti i sl. provode se temeljem podataka uključenih u značajne globalne informacijske sustave poput GBIF-a, što ih čini neophodnim alatima za procjenu utjecaja na prirodu, planiranje i provedbu mjera očuvanja prirode te kreiranje budućih politika u njenom očuvanju. S obzirom na široku mrežu suradnika i količinu dostupnih podataka o bioraznolikosti, sve više međunarodnih organizacija temelji svoje izvještaje i analize stanja bioraznolikosti na podacima iz GBIF-a", objavljeno je na stranicama Zavoda.
 

Jačanje kapaciteta 

Izravne koristi članstva u GBIF-u su doprinos europskoj i globalnoj bioraznolikosti i prepoznatljivost nacionalnih politika, nacionalni informacijski sustavi dobivaju dodanu vrijednost u promidžbi prirodnih bogatstava Hrvatske, mogućnost različitih formalnih i neformalnih suradnji s međunarodnom zajednicom čije stručno i tehničko znanje može pomoći pri ostvarenju nacionalnih potreba i obaveza uspostave informacijskih sustava za bioraznolikost, sudjelovanje u različitim projektima za jačanje kapaciteta države članice u okviru GBIF Capacity Enhancement Support Programme (izravno dobivanje financijske potpore iz programa je moguće samo za države s pravom glasanja, dok pridružene članice mogu biti partneri) te razvoj regionalnih suradnji i strategija razvoja informacijskih sustava za bioraznolikost, kao i dostupnost informatičkih sustava i alata otvorenog koda za razvoj nacionalnih informacijskih sustava.

U posljednja dva desetljeća, a posebice od ulaska u Europsku uniju 2013., Hrvatska je napravila značajan napredak u osiguravanju pristupa javnosti podacima o bioraznolikosti.

Pridruživanje GBIF-u nadovezuje se na ove napore i služit će povezivanju naših nacionalnih stručno-znanstvenih istraživanja s globalnim i regionalnim politikama zaštite bioraznolikosti, pružajući ključno potrebne stručno-znanstvene dokaze.

TAGOVI