Hrvatsko-slovenski konzorcij gradi CGO Lećevica

Autor: B.O. Objavljeno: 23.11.2022. 🕜 13:10 Lokacija: Split

Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Nakon pregleda i ocjene ponuda pristiglih u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (prva faza realizacije), kao ekonomski najpovoljnija odabrana je ponuda hrvatsko-slovenske zajednice ponuditelja, tvrtke Sarađen te GH Holdinga i VGP Drave Ptuj, u iznosu od gotovo 155,6 milijuna kuna bez PDV-a. 

"Odabir izvođača radova za projektiranje i građenje Centra značajan je korak k uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u županiji. To je ujedno i potvrda da je odluka o podjeli projekta na dvije faze realizacije, kako bi se ubrzala gradnja i maksimalno iskoristila dostupna bespovratna sredstva, bila ispravna. Potpisivanje ugovora te početak izvršenja ugovora očekujemo do kraja ove godine, a rok za dovršetak prve faze realizacije Centra je 14 mjeseci. Usporedno s time smo pokrenuli i postupak javne nabave za građenje tri pretovarne stanice i nadzor građenja koje su, također, dio prve faze realizacije. Dovršetak i tih postupaka očekujemo do kraja ove godine, kako bi cijela iduća bila posvećena gradnji na čak četiri lokacije", izjavio je Ivan Vukorepa, direktor Regionalnog centra čistog okoliša, tvrtke koja će upravljati CGO-om Lećevica.

 

Bespovratna sredstva 

Ukupna procijenjena vrijednost projekta gradnje CGO-a Lećevica je približno 611,4 milijuna kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454,1 milijun kuna, objavljeno je na stranicama tvrtke Regionalni centar čistog okoliša

U skladu s važećim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od oko 71 posto ukupno prihvatljivih troškova (otprilike 322,5 milijuna kuna). 

U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) s 86,2 milijuna kuna (18,9 posto) i Splitsko-dalmatinska županija sa 45,4 milijuna kuna (10 posto) te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s 10 milijuna kuna.

TAGOVI