Italija na Sudu Europske unije

Autor: B.O. Objavljeno: 08.03.2019. 🕜 09:15 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Riječ je o dva slučaja u okolišnom zakonodavstvu

Europska komisija ovoga tjedna je odlučila uputiti Italiju Europskom sudu pravde zbog dva odvojena slučaja koja su povezana s okolišnim zakonodavstvom. Naime, priopćila je EK, prvi slučaj odnosi se na onečišćenje zraka i talijanski neuspjeh u zaštiti građana od učinaka dušikovog dioksida (NO2). 
Komisija stoga poziva Italiju da poštuje dogovorene granične vrijednosti kakvoće zraka i poduzme odgovarajuće mjere za smanjenje razina onečišćenja u 10 aglomeracija koje pokrivaju oko sedam milijuna ljudi. Granične vrijednosti za NO2 utvrđene zakonodavstvom EU-a o kvaliteti vanjskog zraka (Direktiva 2008/50 / EZ) morale su se ispuniti u 2010. godini. 
Zagađenje zraka izravno uzrokuje i kronične i ozbiljne bolesti poput astme, kardiovaskularnih problema i raka pluća. Narušeno zdravlje građana koje je uzrokovao zagađeni zrak i zbog kojeg su izgubljeni radni dani gospodarstvo stoji milijarde eura. 
Drugi sudski postupak protiv Italije odnosi se na onečišćenje vode. Italija ne uspijeva da se svim aglomeracijama s više od 2000 stanovnika osiguraju sustavi za prikupljanje komunalnih otpadnih voda i da se takve vode koje ulaze u sustave za skupljanje odgovarajuće tretiraju prije ispuštanja, a što zahtijeva Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (Vijeće Direktiva 91/271 / EEZ). 
Inače, ukupno je u tijeku 14 prekršajnih postupaka protiv država članica zbog prekoračenja ograničenja NO2 (Austrija, Belgija, Češka, Njemačka, Grčka, Danska, Francuska, Španjolska, Mađarska, Italija, Luksemburg, Poljska, Portugal i Ujedinjeno Kraljevstvo). Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda zahtijeva od država članica da osiguraju da aglomeracije ili urbana naselja (gradovi, gradovi) pravilno prikupljaju i obrađuju svoje komunalne otpadne vode. Neobrađena otpadna voda može biti kontaminirana štetnim bakterijama i virusima, što predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Također, ona sadrži hranjive tvari kao što su dušik i fosfor koji mogu oštetiti slatke vode i morski okoliš.

TAGOVI