Izgradnja otpornog i održivog ribarstva

Autor: B. O. Objavljeno: 10.06.2024. 🕜 08:37 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Plov tuna - Thunnus thynnus (izvornik: Michael Crispino / WWF)

• ribe, ribarstvo, ribolov, more, oceani
    Izvor: Michael Crispino / WWF

Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se osigurala otpornost ribarstva i dugoročna održivost ključnih vrsta

Na temelju komunikacije Europske komisije 'Održivo ribarstvo u EU-u: trenutačno stanje i smjernice za 2025.', koja je donesena koncem proteklog tjedna, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se osigurala otpornost ribarstva i dugoročna održivost ključnih vrsta u svim morskim bazenima.

U prošlotjednoj se komunikaciji iznose smjernice za prijedloge Komisije o ribolovnim mogućnostima za 2025. i započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranim dionicima. Prijedlozima koji će se donijeti nakon ljeta nastojat će se održati riblji stokovi koji su već dosegnuli održive razine te istodobno pomoći u oporavku drugih stokova. Komunikacija Komisije temelji se na neovisnim znanstvenim procjenama.

U Komunikaciji je istaknuto da su riblji stokovi u sjeveroistočnom Atlantiku u prosjeku unutar zdravih raspona, pri čemu najnovija procjena upućuje na odlične rezultate u pogledu održivosti, što dokazuje da odluke EU-a o održivom upravljanju ribarstvom i napori ribara donose rezultate. To se posebice odnosi na vode EU-a u Atlantiku. Međutim, nekoliko vrsta ključnih za ravnotežu ekosustava i komercijalne svrhe i dalje ostvaruje slabe rezultate, priopćeno je iz Predstavništva EK-a u Hrvatskoj. 

Iako stokovi u Sredozemnom i Crnome moru polako postaju zdraviji, ribolovna smrtnost i dalje je previsoka. Iako je stopa ribolovne smrtnosti dosad bila na najnižoj razini, i dalje je za 20 posto viša od preporučene stope održivosti. Potrebni su veća predanost i stalni napori kako bi se ključne vrste i ekosustavi mogli u potpunosti oporaviti.

 

Klimatske promjene

Stanje u Baltičkome moru i dalje je iznimno zabrinjavajuće jer se riblji stokovi i dalje smanjuju zbog različitih pritisaka. Četiri od 10 stokova u Baltičkome moru više nisu ciljani i smiju se iskrcati samo kao usputni ulov. 

Komisija će nastaviti poduzimati mjere za uklanjanje svih vrsta pritisaka na riblje stokove i pomoći u poboljšanju stanja ekosustava u Baltičkom moru. Međutim, članice bi trebale nastaviti ulagati napore kako bi preokrenule tu situaciju potpunom provedbom zakonodavstva EU-a.

Osim toga, Komunikacija pokazuje da su ribarske zajednice i dalje pogođene klimatskim promjenama, što dovodi do nesigurnosti zbog sve manje dostupnosti ribljih stokova o kojima ovise. To vrijedi i za zajednice koje se oslanjaju na izlovljene stokove.

Nadalje, nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani (NNN) ribolov utječe na pristup ribara dostatnim resursima. Potrebno je uložiti više napora u borbu protiv njega, osiguravajući usklađenost s mjerama očuvanja i kontrole, uključujući zemlje koje nisu članice EU-a.

TAGOVI