Javno izlaganje o spalionici medicinskog otpada

Autor: B. O. Objavljeno: 23.01.2023. 🕜 08:15 Lokacija: Zagreb
  • Vreće za smeće (izvornik: nepoznat)

• smeće, otpad, zbrinjavanje otpada, gospodarenje otpadom
    Izvor: -

Studija utjecaja na okoliš objekta za gospodarenje zaraznim medicinskim otpadom KBC-a Zagreb

Javno izlaganje o Studiji utjecaja na okoliš objekta za gospodarenje zaraznim medicinskim otpadom Kliničkog bolničkog centra Zagreb, s nazočnim predstavnicima nositelja zahvata, voditeljem  izrade Studije, projektantom i predstavnikom jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave na čijem području se provodi javna rasprava,  održava se 27. siječnja u 12.30 sati  u Hilton Garden Inn Zagreb, 8. kat, dvorana south 2, na adresi Radnička cesta 21, Zagreb, javlja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR).

Cjelokupna dokumentacija dostupna je na https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/procjena-utjecaja-na-okolis-puo-spuo/procjena-utjecaja-zahvata-na-okolis-puo-4014/4014

TAGOVI