Još manje emisija iz Petrokemije

Autor: B.L. Objavljeno: 11.12.2017. 🕜 15:49 Lokacija: Kutina

U projekte za smanjenje dušičnih emisija uloženo je 10 mil. kuna

Petrokemija je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestila o uspješnom smanjivanju emisija dušičnih oksida na postrojenju DUKI-2. Kako se ističe, tvrtka je u skladu s ishođenim rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za pogon za proizvodnju dušične kiseline DUKI-2 bila dužna osigurati zadovoljavajuću emisiju NOX u otpadnom plinu primjenom jedinice za selektivnu katalitičku redukciju (SCR) najkasnije do 31.12.2017. godine. Spomenutu SCR jedinicu projektirali su stručnjaci Petrokemije i češke tvrtke Chemoprojekt - Ammonia Casale i uspješno je puštena u probni rad 9.12.2017. godine. Dovršetkom tog i projekta smanjivanja emisije dušičnog oksida iz istoimenog postrojenja u potpunosti su zadovoljeni svi propisani uvjeti. Ukupna ulaganja u zadovoljavanje uvjeta zaštite okoliša (smanjenje emisije NOX i N2O) na postrojenju za proizvodnju dušične kiseline DUKI-2 iznosila su oko 10 mil. kuna.

TAGOVI