Kako će se pratiti kvaliteta zraka?

Autor: B.L. Objavljeno: 14.08.2017. 🕜 14:00 Lokacija: Zagreb

Donesen je Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 79/2017). Riječ je o podzakonskom propisu koji je donesen na temelju članka 52. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/2011, 47/2014 i 61/2017) i kojim se propisuje način praćenja kvalitete zraka i prikupljanja podataka, mjerila za lokacije mjernih mjesta, mjerila za određivanje minimalnog broja mjernih mjesta, referentne metode mjerenja, način dokazivanja ekvivalentnosti za druge metode mjerenja, način provjere kvalitete mjerenja i podataka, kao i način obrade i prikaza rezultata i usklađenost s hrvatskim normama, način provjere ispravnosti i umjeravanja mjernih instrumenata, način i troškove rada referentnih laboratorija, osnivanje i način rada povjerenstva za praćenje rada referentnih laboratorija, način dostavljanja podataka za potrebe informacijskog sustava zaštite zraka, sadržaj godišnjeg izvješća i način redovitog informiranja javnosti. Pravilnik sadržava odredbe koje su u skladu s više europskih direktiva, a na snagu stupa osam dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. 19.8.2017. godine, kada ujedno prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 3/2013).

TAGOVI