Kako stoji Slovenija kad je riječ o postupanju s otpadom

Autor: N. D. Objavljeno: 10.06.2024. 🕜 10:54 Lokacija: Ljubljana (Slovenija)
  • Građevinski otpad (FOTO: Becca Tapert/Unsplash; 2023.)
 - građevinarstvo; građevinski otpad
    Izvor: Becca Tapert/Unsplash

Slovenski trendovi pokazuju kako izgleda napredan sustav gospodarenja otpadom

U 2022. godini u Sloveniji je radilo 270 postrojenja za recikliranje otpada, 577 postrojenja za preradu otpada na odlagalištima i 13 postrojenja za energetsku preradu otpada. Osim toga, otpad je zbrinjavan u tri spalionice i odlagan na 17 odlagališta, objavio je prošli tjedan slovenski Državni ured za statistiku.

U 2022. u 270 postrojenja za reciklažu otpada reciklirano je nešto više od tri milijuna tona otpada ili šest posto manje nego 2020. To je 24 % ukupnog otpada koji nastane u Sloveniji i uveze se u Sloveniju, objasnili su statističari.

U 577 objekata za preradu otpada nasipavanjem materijalno je iskorišteno 7,9 milijuna tona otpada ili 63 % ukupnog otpada koji je nastao u Sloveniji i uvezen u Sloveniju u 2022. godini, pri čemu dominira građevinski otpad s udjelom od 96 %. Zanimljiv je podatak da je odnosu na 2020. godinu količina tog odloženog otpada porasla za 133 %.

U 13 spalionica otpada energetski je iskorišteno 134.000 tona otpada s ciljem dobivanja energije iz njih, što je nešto više od postotka ukupnog otpada koji nastane i uveze se u Sloveniju. Od 2020. godine količina ovog otpada smanjena je za 30 posto. U tri spalionice otpada s ciljem uklanjanja otpada uklonjeno je 37.000 tona otpada ili gotovo jednako kao i 2020. godine.

 
Više mobilne prerade građevinskog otpada

 

Između 2020. i 2022. broj postrojenja za preradu otpada na odlagalištima povećao se za gotovo polovicu, dok se broj postrojenja za recikliranje otpada smanjio za 40 %. Kako su pojasnili statističari, rezultat je to svrstavanja mobilnih uređaja za reciklažu otpada, kod kojih obrada građevinskog otpada završava unošenjem prerađenog otpada u ili na tlo, među uređaje za obradu otpada sa zatrpavanjem.

Među 17 odlagališta koja su djelovala u Sloveniji 2022. bilo je 13 odlagališta za neopasni otpad, tri za inertni otpad i jedno za opasni otpad. Jedanaest odlagališta bilo je u zapadnoj Sloveniji, a šest u zapadnoj Sloveniji.

Odloženo je 163.000 tona otpada, od čega je većina ili 98% otpada odložena na odlagalištima neopasnog otpada, nešto manje od 2 % na odlagališta opasnog otpada i manje od jedan posto na odlagališta inertnog otpada.

Na sve tri vrste odlagališta u 2022. godini odloženo je manje otpada nego u 2020. godini: četiri posto manje na neopasnim odlagalištima, 28 posto manje na opasnim odlagalištima i 99 posto manje na inertnim odlagalištima. Izraziti pad potonjeg posljedica je prestanka odlaganja na jednom od tih odlagališta, objasnili su statističari, piše agencija STA.

 

TAGOVI