Kamere otkrivaju neodgovorne pojedince

Autor: B.O. Objavljeno: 27.01.2022. 🕜 10:56 Lokacija: Varaždin

Nadzornim kamerama protiv divljih odlagališta otpada na varaždinskom području

U cilju sprječavanja stvaranja divljih odlagališta i odbacivanja svih vrsta otpada u okoliš, na području Varaždina postavljene su četiri nadzorne kamere. Za postavljanje kamera odabrane su lokacije na kojima je već ranije utvrđeno da neodgovorni pojedinci nezakonito odbacuju otpad. 

Uređaji su na odgovarajući način obilježeni tablama s upozorenjima da je to mjesto pod videonadzorom. Snimke s nadzornih kamera odmah su dostupne Komunalnom redarstvu Varaždin. 

Također, istaknute su table o zabrani odbacivanja otpada te broj dežurnog redarstva na koji građani mogu dojaviti ako primijete nelegalno odbacivanje otpada.

 

Reciklažno dvorište 

Građani su u više navrata predlagali Komunalnom redarstvu Grada Varaždina postavljanje kamera za otkrivanje pojedinaca koji neodgovorno odbacuju otpad. 

"Postavljanjem nadzornih kamera želi se, ponajprije, preventivno djelovati na građane te neodgovorne pojedince spriječiti u odbacivanju otpada na mjestima koja nisu za to prikladna. U Varaždinu postoji građanima dostupno organizirano reciklažno dvorište u kojem se primaju razne vrste otpada, koji se potom zbrinjava na odgovarajući način", objavljeno je na stranicama Grada Varaždina

U sklopu agende Živim zeleno, taj grad će i dalje poduzimati odlučne akcije sprječavanja onečišćenja okoliša te stvaranja divljih odlagališta otpada.

TAGOVI